Tilsynet vil redusere telefon-prisene

Post- og teletilsynet og konkurransetilsynet har fått laget en rapport som foreslår dype kutt Telenors priser.

Post- og teletilsynet og konkurransetilsynet har fått laget en rapport som foreslår dype kutt Telenors priser.

Post- og teletilsynet og Konkurransetilsynet har fått utarbeidet en rapport som foreslår en dramatisk omlegging av måten Telenor priser bruken av fastlinjenettet de har inn i alle norske hjem.

For uansette hvilket teleselskap du er kunde hos, betaler du et abonnement til Telenor. I regnestykket Telenor i dag bruker for å beregne prisen på abonnementet inkluderer selskapet alle investeringer som er gjort siden oppstarten av Televerket.

En rapport skrevet av analyseselskapene Econ og Oecononmica mener at dette blir feil, skriver Dagens Næringsliv. Disse investeringene er gjort over statsbudsjettet. Telenor burde derfor bare få lov til å ta med investeringene som er gjort etter at selskapet ble et aksjeselskap i 1994.

Dette vil redusere prisen Telenor kan kreve, men hvor mye dette vil utgjøre sier ikke analyseselskapene noe om. Men det vil slå ut tungt i Telenors inntektsgrunnlag og aksjonærene vil måtte kompenseres.

Tilsynene skal nå sende ut for kommentarer til Telenor og resten av bransjen.

Skulle tiltakene gjennomføres, er det trolig langt frem. For rapporten er laget som er et utspill fra tilsynene alene. Det foregår ikke noen arbeid i Regjeringen eller Samferdselsdepartementet med å vurdere Telenors prising av fastnettet.

Tvert imot avviste Samferdselsminister Torild Skogsholm i juni i år et ønske fra Post- og teletilsynet om å regulere Telenors fastnett-priser.

    Les også:

Da digi.no ringte fortalte avdelingsdirektør Jørn Ringlund at departementet bare er orientert om at rapporten kommer.

Departementet er opptatt med den nye teleloven og det inkluderer ikke noen vurdering av Telenors prising av fastnettet.

Til toppen