Tiltale i bare én av fem datakrimsaker

I USA i 1998 ble det bare tatt ut tiltale i 83 av 419 tilfeller av datakriminalitet som ble etterforsket på føderalt nivå, heter det i en undersøkelse gjennomført av tidsskriftet Criminal Justice Weekly.

I USA i 1998 ble det bare tatt ut tiltale i 83 av 419 tilfeller av datakriminalitet som ble etterforsket på føderalt nivå, heter det i en undersøkelse gjennomført av tidsskriftet Criminal Justice Weekly.

Hovedpunkter i rapporten er gjengitt i ZDNet. Rapporten bygger på offentlig informasjon innhentet av jurist og personvernaktivist David Banisar, og antas å være den første uavhengige analysen av hvordan myndighetene i USA reelt forholder seg til datakriminalitet.

Undersøkelsen viser at under ett hundre tilfeller av datakriminalitet ble etterforsket på føderalt nivå i 1992. Fem år seinere, altså i 1997, var tallet 293. Det økte til 419 i 1998.

I disse årene varierer andelen etterforskede saker der det blir tatt ut tiltale, mellom 22 og 36 prosent. I 1998 ble det tatt ut tiltale i bare 83 tilfeller. Statistikk for alle typer forbrytelser viser at det tas ut tiltale i over 61 prosent av sakene som etterforskes.

Det er svært vanskelig å bevise datakriminalitet. I 40 prosent av sakene der det ikke ble tatt ut tiltale, var årsaken manglende bevis. Ofte fant man verken motiv eller forbrytelse. I femten prosent av sakene som ble avvist av de føderale myndighetene, ble det overlatt til delstatsmyndigheter å ta ut tiltale. De øvrige sakene forklares med ulike forhold, blant annet at forbryterne ofte er ungdom og at myndighetene i slike tilfeller står fritt til å velge andre tiltak enn tiltale.

Siden 1992 er 196 personer dømt for datakriminalitet. 84 ble ilagt fengselsstraff, gjennomsnittlig fem måneder.

I 1998 ble 57 saker avsluttet. 47 førte til domfellelse, stort sett i den formen amerikanerne kaller "plea agreement", det vil si at den tiltalte erkjenner skyld mot å forhandle seg fram til straffen.

Til toppen