Tiltalen betyr anklage om forsett

- Tiltalen i den såkalte hacker-saken i Telenor betyr at påtalemyndigheten mener mannen handlet med forsett, ikke uaktsomt, sier forsker Andreas Galtung ved Institutt for Rettsinformatikk.

- Tiltalen i den såkalte hacker-saken i Telenor betyr at påtalemyndigheten mener mannen handlet med forsett, ikke uaktsomt, sier forsker Andreas Galtung ved Institutt for Rettsinformatikk.

Galtung, som arbeider ved instituttets avdeling for telekommunikasjonsrett, sier han ikke hadde ventet noen tiltalebeslutning i denne saken.

- Men skulle det utferdiges tiltale måtte det jo bli etter disse bestemmelsene, sier Galtung. - Påtalemyndigheten må da mene at det foreligger skadeverk og datainnbrudd med forsett.

Straffelovens paragraf 291 (grovt skadeverk) er formulert med opprinnelig tanke på materielle gjenstander.

- Da mulige endringer av loven med tanke på skade på datasystemer var oppe, ble det vurdert slik at det ikke var nødvendig å gjøre noen omformuleringer av lovverket, forklarer Galtung.

Straffelovens paragraf 145 var opprinnelig beregnet på brevbrudd.

- Her kom det inn et annet ledd i 1987, som er brukt i tiltalen i denne saken. Her er et snakk om å bryte en beskyttelse eller på liknende måte skaffe seg uberettiget adgang til data osv. Et spørsmål retten må avklare, er hvor for eksempel hvor uberettiget dette har vært.

Til toppen