Time-out

Torsdag var tiden inne for en aldri så liten korreksjon ved Oslo Børs. Etter fire ukers jevn oppgang falt IT-indeksen tilbake med vel fire prosent.

Torsdag var tiden inne for en aldri så liten korreksjon ved Oslo Børs. Etter fire ukers jevn oppgang falt IT-indeksen tilbake med vel fire prosent.

Den siste uken har vi igjen sett tegn til sterkere fokus på enkeltselskaper og forsøksvis på at det trekkes frem vekst-case for enkelte IT-selskap. En slik utvikling har ikke vært mulig før etter resultatfremleggelsene, og ikke nødvendig før den makro-begrunnede korreksjonen nedover var tatt inn.

Oppgangen i IT-aksjene siden aksjemarkedet traff bunnen 8. oktober har således i hovedsak fulgt oppgangen i totalmarkedet som igjen har vært styrt av redusert bekymring for makro-utsiktene.

Dagens nedgang i totalindeksen og en noe sterkere nedgang i IT-indeksen bør i hovedsak forklares som en korreksjon etter fire uker med nærmest sammenhengende kursoppgang. Det er flere investorer som nå sitter inne med gode kortsiktige gevinster og som kan ha behov for en viss gevinstsikring.

Selv om den voldsomme angsten for en global nedgangskonjunktur er skjøvet i bakgrunnen har ikke omsetningen tatt seg helt opp - målt i kroner - etter sommeren. Det kan være et tegn på at netto-tilgangen på investeringsmidler til aksjemarkedet fremdeles er dårlig. Da er det vanskelig å se for seg vedvarende kursoppgang over lengre tid.

I den forbindelse er det interessant å se at omsetningen i hvert fall i noen IT-aksjer har vært meget god den senere tiden. Det gjelder blant annet for Merkantildata som har vært meget likvid, men også for NetCom hvor vi også i dag så en høyere omsetning enn hva vi var vant med tidligere. Det er fremdeles ikke kjent hvem som kjøpte og solgte de større postene i selskapet forrige fredag, men det bør være klart ved resultatfremleggelsen i morgen.

I forbindelse med NetCom registrerer vi at Telenor Mobil torsdag meldte om nye priskutt på mobil-telefoni.

Et selskap som har sett en solid kursoppgang den siste uken er Tandberg Data, også her har omsetningen vært relativt hyggelig. Torsdag ble det omsatt aksjer i selskapet for omlag åtte millioner kroner. Kursoppgangen i Tandberg Data har forøvrig ikke vært ledsaget av ny informasjon til markedet.

Ny informasjon fikk vi derimot fra Tandberg Television som kunne fortelle at de har kapret en ny svensk kunde. Kursen på Tandberg Television falt like fullt med nærmere seks prosent i løpet av torsdagen.

Av øvrige nyheter nevner vi at den finske systemintegratoren Tieto la frem gode resultater torsdag og at konsernsjef Jan Erik Standahl i ARK i et intervju med digi.no sier at Cinet bør nå en driftsmargin på fem prosent i løpet av det nærmeste året.

Til toppen