Time-prisene stuper og presser norsk IT

Jens Haviken i Accenture tar nå grep for å få ned de høye norske timepriser.

Time-prisene stuper og presser norsk IT

Jens Haviken i Accenture tar nå grep for å få ned de høye norske timepriser.

Det finnes svært sprikende tall på hva en konsulenttime koster, men det er ikke uvanlig at en etterspurt SAP-konsulent tar 1.700 kroner i timen. Dette har norske kunder vært villig til å betale fordi kompetanse på dette feltet nærmest er støvsuget.

Nå mener senior-rådgiver Jens Haviken i Accenture at det bare vil være tidsspørsmål før kundene protesterer mot de høye timeprisene.

Haviken sier at de globale timeprisene har falt fra 170 til 100 dollar, og at det er i ferd med å stabilisere seg på dette nivået.

Accenture skal løse floken ved å spille på utenlandske hoder, og skal doble antall årsverk på IT-konsulenter på få år. Det oppsiktvekkende er at halvparten vil sitte i andre land.

IT-bransjen har i mange år valgt å sette ut IT-oppgaver til lavkostland, og begreper som standardisering og industrialisering har fått stadig større betydning siden slutten av 1990-tallet.

De globale timeprisene har falt fra 170 til 100 dollar. Men mens det tradisjonelt har vært programvare og komponenter som har blitt utviklet i andre land, går nå trenden mot å sette ut hele anbud som også innebærer rådgivning og konsulenttjenester. Tidligere var det mest fokus på lav kost som begrunnelse for bruk av offshore. Nå ser Accenture en vridning mot tilgang til ressurser og kompetanse som den store driveren.

Accenture har i dag rundt 450 konsulenter under sitt forretningsområde Systems Integration & Technology (SI&T). Innen 2010 skal antall årsverk være doblet, hvorav halvparten vil jobbe fra andre land.

Ved å ha et globalt selskap med kontorer over hele verden, er det lettere for Accenture å knytte til seg utenlandsk ekspertise. For å kunne gi gode anbud, må Accenture være villig til å ta en risiko, og må tilby en fast pris for et totalanbud.

- Kundene vil etterhvert heller forholde seg til en fast og forutsigbar pris. Vår utfordring er å gjøre det til en pris som kunden er villig til å betale, sier Haviken.

Accenture har mange utenlanske IT-eksperter å ta av med over 158.000 mennesker rundt om i verden som alle «snakker samme språk».

Halvparten av IT-oppdragene som utføres for finske kunder, blir gjort fra utlandet. Accenture i Finland er allerede der. Halvparten av IT-oppdragene som utføres for finske kunder, blir gjort fra utlandet. Og Danmark og Sverige ligger langt foran Norge.

Risikoen for Accenture er å forsikre seg om at all krav blir fulgt opp på detaljnivå.

Derfor har selskapet lagt stor vekt på en standardisering også i kravspesifikasjonen, som er den største kritiske fallgruven. Accenture tilbyr kurs for «technical writing» som skal nettopp skjerpe ferdigheter i det engelske språket for at alle skal forstå og følge opp alle ledd.

Accenture har også en egen kravspesifikasjons-avdeling som skal finkjemme detaljene.

- Det avgjørende for å levere løsninger med en kombinasjon av lokale og offshore ressurser, er et godt metodeverk med mye kvalitetssikring av både prosesser og leveranser, sier Haviken.

Accenture henter derfor de utenlandske ressursene til Norge i en periode.

- Våre ansatte er blitt vant til å bruke engelsk som et forretningsspråk, også fra kontoret i Norge. Når jeg samler mine folk spør jeg alltid om jeg skal ta det på engelsk eller norsk. Vi har flere hos oss som kommer fra både Europa og Asia, og vi merker en lett blanding av fransk, tysk, norsk og engelsk i korridorene, forteller Haviken.

Accenture har et eget trainee program der norske nyutdannede ressurser starter med sine første seks måneders i i Bangalore i India. Accenture har i dag 200 personer som jobber fulltid på norske prosjekter fra utlandet, i hovedsak fra India og Latvia. Av disse har 50 hatt arbeidstillatelse i Norge og vært her i kortere perioder for å forberede overtakelse av systemutvikling eller systemforvaltingsprosjekter.

I tillegg til de 200 utenlandske årsverkene som jobber fulltid mot norske kunder, har Accenture det siste året hatt 100 IT-eksperter fra 15 land i Norge som har jobbet mot tidsbegrensede prosjekter. Disse ressursene kommer i hovedsak fra Sverige og England, men også fra Øst-Europa, EU, Østen, Latin Amerika og ikke minst USA.

Ressursene som jobber på norske prosjekter fra utlandet jobber på produksjonskritiske løsninger innen alt fra telekommunikasjon, bank og finans, olje og energi og offentlige prosjekter. Type oppdrag varier fra rene utviklingsoppgaver til gjennomføring.

Det avgjørende er et godt metodeverk med mye kvalitetssikring av både prosesser og leveranser

I tillegg sendes nordmenn til offshore sentrene. Accenture har et eget trainee program der norske nyutdannede ressurser starter med sine første seks måneders i i Bangalore i India. Det skal skal sikre god forståelse og praktisk erfaring i å jobbe i et prosjekt hvor ressurser fra Norge og offshore jobber sammen for å levere løsninger til norske kunder.

Til toppen