Timeprisene for juniorkonsulenter skyter i været

Ny prisindeks for IT-konsulenter viser økte timepriser. Regn ut hva du bør fakturere for å holde tritt:

Timeprisene for juniorkonsulenter skyter i været

Ny prisindeks for IT-konsulenter viser økte timepriser. Regn ut hva du bør fakturere for å holde tritt:

Konsulenter utgjør en stor andel av IT-bransjen, og timeprisen til forskjellige konsulenter er noe som opptar mange.

Det kom klart frem da digi.no tidligere i høst oppfordret leserne til å komme med eksempler på timepriser:

Hva er timeprisen for en norsk IT-konsulent?

Det kom mange svar, og for mange var det en aha-opplevelse å se hva slags priser det ble operert med i markedet.

Dette er også noe som opptar bransje-organisasjonen IKT-Norge. De har samarbeidet med Statistisk Sentralbyrå (SSB)for å få på plass en prisindeks for timeprisene som norske IT-konsulenter opererer med.

- Det er en merkedag for IT-næringen i den forstand at indeksen viser hvor viktig vår bransje er blitt - Det er en merkedag for IT-næringen i den forstand at indeksen viser hvor viktig vår bransje er blitt, sier direktør for næringsutvikling i IKT-Norge, Fredrik Syversen.

De offentliggjorte resultatende derfra sier ikke noe om hva timeprisene ligger på, men de forteller mye om hvordan prisene har utviklet seg de siste årene, og i inneværende år.

Prisene på konsulenttjenester økte med 6,3 prosent fra andre kvartal 2006 til andre kvartal i år.

I fjor steg konsulentprisene med 1,4 prosent fra første til andre kvartal, og med 1,23 prosent fra andre til tredje kvartal. Størst var økningen fra tredje til fjerde kvartal i fjor. Da steg den med 2,8 prosent.

- Vi har samarbeidet med SSB for å få på plass en mest mulig korrekt indeks, og så langt ser dette bra ut. Tallene viser en vekst som samsvarer med det vi opplever i våre diskusjoner med aktørene, sier Syversen.

I prisindeksen opererer SSB med fire kompetansenivåer som er definert ut fra utdanning og arbeidserfaring:

  • Nivå 1: Utdanning innanfor området og inntil eitt års erfaring.
  • Nivå 2: Utdanning innanfor området og eitt til tre års erfaring.
  • Nivå 3: Minst tre års utdanning og meir enn åtte års erfaring.
  • Nivå 4: Ekspertkompetanse og minst sju til tolv års erfaring

    Les også:

Prisene har økt mest for de med lavest kompetansenivå.

Fra andre kvartal 2006 til andre kvartal i år, steg prisene med hele 9 prosent for konsulenter med mindre enn et års erfaring.

- Dette viser at presset også innenfor juniormarkedet nå har tatt av og at mangelen på helt ferske ansatte gir seg utsalg i denne prisøkningen, sier Syversen.

Det er IT-arkitekter og rådgivere som har økt timeprisen mest. Systemkonsulenter og programmerere har en gjennomsnittlig prisutvikling, mens IT-prosjektledere har litt lavere prisutvikling enn gjennomsnittet.

Dette er første gang at SSB utgir en egen prisindeks for IT-konsulentene, og de vil fortsette å utgi den kvartalsvis.

Indeksen tar utgangspunkt i timeprisene fra 2006, og har gitt de verdien 100. Det er således enkelt å regne ut om man har økt timeprisen mer eller mindre enn bransjesnittet.

Hvis du for eksempel opererte med en timepris på 900 kroner i 2006, er det bare å legge på 6,3 prosent hvis du ønsker å sammenligne din pris i dag med snittet:

900 kroner x 1,063 = 956,70 kroner

Her kan du lese mer om timepriser for norske IT-konsulenter, og komme med egne erfarte eksempler:

Hva er timeprisen for en norsk IT-konsulent?

Til toppen