Tine måler produktivitet med nytt datasystem

Et datasystem for datafangst og analyser skal beregne produksjonslinjer i tapperiet på Tine Vest i Bergen.

Et datasystem for datafangst og analyser skal beregne produksjonslinjer i tapperiet på Tine Vest i Bergen.

Controlteam har inngått avtale med Tine Meieriet Vest Bergen om leveranse av et system for datainnsamling og beregninger for produksjonslinjer.

Løsningen er basert på RSBizWare produkter fra Rockwell Automation som forhandles i Norge av Triple-S, skriver selskapet i en pressemelding.

Ved hjelp av datainnsamling fra maskinene i produksjonslinjen, skal produksjonen overvåkes kontinuerlig og vise sanntidsdata for OEE (Overall Equipment Effectiveness), samt analysere de forskjellige maskiners stoppårsaker. Stoppårsakene hentes i hovedsak automatisk fra maskinene.

Dette skal muliggjøre en konkret analyse, som danner grunnlag for å sette inn tiltak for å forbedre effektiviteten. Operatørene på maskinene får full oversikt over effektiviteten på den enkelte maskin, og kan se OEE per ordre eller siste time, samt OEE hittil i dag.

Systemet er forberedt for kobling mot bedriftens ERP system for å motta informasjon om produksjonsordrer og rapportere tilbake produserte enheter.

Systemet leverer rapporter til brukeren til ønsket tidspunkt og lokasjon ved enkel navigasjon i systemet, og bruker standard internettleser for å visualisere rapportene.

Til toppen