Tingenes internett får egen Wi-Fi-standard

For enheter med andre behov enn høyest mulig fart.

Tingenes internett får egen Wi-Fi-standard
Med Wi-Fi HaLow skal enda flere enheter kunne knyttes til Wi-Fi. Bilde: Colourbox

For mange av enhetene som i dag og i framtiden vil være en del av tingenes internett, er dagens WLAN-/Wi-Fi-teknologier lite egnet. For eksempel har en liten, batteridrevet temperaturmåler, støpt inn i en vegg, lite behov for høy nettverkshastighet.

Derimot har den behov for svært høy energieffektivitet og gjerne også god rekkevidde.

HaLow

Derfor kunngjorde Wi-Fi Alliance i helgen tilgjengeligheten av en ny trådløs nettverksteknologi som skal kunne dekke disse behovene. Teknologien er basert på IEEE 802.11ah-spesifikasjonen. Den kalles nå for Wi-Fi HaLow.

Mens dagens vanlige Wi-Fi-løsninger benytter frekvensbåndene 2,4 og 5 GHz, tar Wi-Fi HaLow i bruk 900 MHz-båndet. Lavere frekvens betyr bedre rekkevidde, og Wi-Fi Alliance lover at Wi-Fi HaLow vil ha nesten dobbelt så lang rekkevidde som dagens Wi-Fi-teknologier.

Wi-Fi HaLow skal dessuten tilby mer robust forbindelser, blant annet ved at signalene i større grad skal kunne trenge bedre gjennom vegger.

Smarte hjem og byer

– Wi-Fi HaLow er velegnet for å møte de unike behovene til smarte hjem, smarte byer og industrielle markeder på grunn av den evne til å fungere med svært lav effekt, trenge gjennom vegger og fungere over betydelig større avstander enn Wi-Fi i dag, sier Edgar Figueroa, toppsjef i Wi-Fi Alliance, i en pressemelding.

Han sier videre at Wi-Fi HaLow utvider bruksområdet til Wi-Fi til alt fra små, batteridrevne og kroppsnære enheter, til storskala utrulling i bedriftsanlegg.

Det er ifølge Wi-Fi Alliance ventet at mange av de kommende enhetene som støtter Wi-Fi HaLow og 900 MHz-båndet, også vil støtte Wi-Fi-teknologier basert på frekvensbåndene 2,4 GHz og 5 GHz.