– Tingenes internett vil påvirke alle

Gartner spår disruptiv bølge. Norske ledere er mer usikre.

– Tingenes internett vil påvirke alle
Billige sensorer står sentralt når nær sagt alt mulig skal kunne kobles til internett. Tingenes internett er en svært sterk trend, mener analytikerne. Bilde: Cisco

Tingenes internett. Dette er den mest hypede av alle teknologitrender for tiden. Ifølge Gartner vil 4,9 milliarder «ting» være koblet mot internett neste år.

Så venter en massiv vekst fram mot 2020, da analytikerne tror at omfanget vil ha femdoblet seg til 25 milliarder.

Med ting snakker man om alt fra selvovervåkende rulletrapper til søplekasser som sier ifra når de må tømmes, biler, lys, dyr, pakker, gatelys, automater, industri, helse, ja alt mulig.

I Barcelona forrige måned la Gartner fram denne analysen:

– Alle bransjer og samfunnsområder vil påvirkes. Den plutselige utbredelsen bærer med seg en disruptiv kraft som ytterligere forsterkes av trender som nettsky, mobilitet, sosiale medier og big data.

Analytikerne advarer at utviklingen vil true mange eksisterende bedrifter. Men det skaper også muligheter. Tjenester alene vil utgjøre et marked verdt 263 milliarder dollar i 2020. Det er ikke godt å vite hvordan de beregner dette, men det er store summer.

NAIVT å tro at tingenes internett ikke vil berøre også din virksomhet, mener Geir Kalleberg i Datametrix.
NAIVT å tro at tingenes internett ikke vil berøre også din virksomhet, mener Geir Kalleberg i Datametrix. Bilde: Morten Brakestad

– Naiv holdning i Norge

44 prosent av norske bedriftsledere tror tingenes internett vil påvirke deres forretningsmodell de kommende tre årene.

Det fremgår av en undersøkelse utført av Norstat på oppdrag for Datametrix. Se faktaboks for metodebruken.

Halvparten av de spurte, 50 prosent, venter ingen endring av betydning. Resten hadde ingen mening.

Om undersøkelsen

Utført av Norstat i sept. 2014. Gjennomført som telefonintervju med ymse virksomhetsledere. Utvalget var på 300 respondenter. 75 i det offentlige og 225 i privat sektor.– Stadig flere ting knyttes til nettet. Samfunn og næringsliv vil endres. Det vitner om naiv holdning å tro at man ikke blir berørt. Undersøkelsen tyder på at norske bedrifter undervurderer styrken i denne trenden, sier Datametrix-direktør for produkt og forretningsutvikling Geir Kalleberg i en pressemelding.

Han viser til hvordan aktører innen foto, musikk, film og andre tidligere har blitt overkjørt av nye aktører og trender.

– At ikke så mange direkte ser muligheter og gevinster foreløpig, kan jeg godt forstå, men her bør man henge med i svingene og få i gang tankevirksomheten, sier Kalleberg.

Les også: Disrupt din egen bedrift, eller risiker å dø

    Les også:

Les mer om: