Titusener av IT-jobber på rømmen

Titusener av IT-arbeidsplasser kan forsvinne ut av Norge og settes ut til lavkostland, tror MMI.

Titusener av IT-arbeidsplasser kan forsvinne ut av Norge og settes ut til lavkostland, tror MMI.

Utflagging av arbeidsoppgaver («offshoring») til lavkostland som India, Kina, Brasil, Sri Lanka og Russland brer om seg. Ifølge en undersøkelse av MMI på oppdrag fra nyhetstjenesten Mandag Morgen, kan så mange som 80.000 arbeidsplasser forsvinne ut av Norge de kommende fem årene.

Nå vil toppolitikere og bransjeledere diskutere konsekvensene av utflaggingen over en todager lang konferanse som starter i morgen i regi av EL & IT Forbundet. Spørsmål om hva dette betyr for norsk arbeidsliv, for arbeidstakere, kompetansen, landets sikkerhet og forskning og utvikling vil bli belyst.

Det er spesielt tjenester og arbeidsplasser i IT- og tjenestebransjen som flyttes.

MMI-undersøkelsen sammenfaller godt med Accentures rapport som er gjennomført blant 140 lederer i offentlig og privat sektor med flere enn 500 ansatte i Norge. Der framgår det at norske toppsjefer i løpet av få år vil at flere interne forretningsprosesser blir lagt ned og overtatt av eksterne leverandører.

Utsetting av lønn, regnskap og innkjøp er det som forventes å vokse raskest.

To av ti norske bedrifter og organisasjoner har i dag har skilt ut lønningsfunksjonen til en tredjepart. Om to til tre år forventer seks av ti selskaper å ha satt ut denne funksjonen. Den samme utviklingen mener norske ledere vil være fremtiden for finans- og regnskapsfunksjonen. Kraftigst vekst forventes innen utsetting av innkjøp. Mindre enn en av ti bedrifter har satt ut sin innkjøpsfunksjon i dag. Fire av ti ledere forventer at innkjøpsfunksjonen er satt ut til andre om to til tre år.

- Globalt er trenden klar, men i Norge er outsourcing fremdeles en lite benyttet mulighet, sier sjefskonsulent Per Erik Strømsø i Accenture.

Norske ledere har til nå hengt etter sine nordiske kolleger ved å ha opprettholdt egne støttefunksjoner. Men nå har bildet endret seg og landets virksomheter har planene klare for å skille ut ulike forretningsprosesser. Nå er det Sverige som henger etter og er det landet i Norden der utsetting er betydelig mindre vanlig enn i de andre landene.

88 prosent av bedriftene i Finland anvender outsourcing, 75 prosent i Danmark, 55 prosent i Norge og 50 prosent i Sverige.

    Les også:

Til toppen