Tivoli oppgraderer TME 10 Information/Management

Tivoli har oppgradert informasjonsstyringsdelen av TME 10-styringssystemet for store systemer, med tanke på enklere drift og bedre integrering med vevtjenere og Java.

Tivoli har oppgradert informasjonsstyringsdelen av TME 10-styringssystemet for store systemer, med tanke på enklere drift og bedre integrering med vevtjenere og Java.

TME 10 er et svært omfattende styringssystem, delt i områder som fordeling og beholdning av program- og maskinvare (deployment), tilgjengelighet, sikkerhet, bedriftsstyring, applikasjonsstyring, operasjoner, verktøy og integrasjon, samt selve rammeverket. Information/Management faller inn under rubrikken operasjoner, sammen med moduler for fjernkontroll, styring av lagringssystemer og styring av belastning.

Oppgaven til Information/Management er å gi integrerte verktøy og tjenester for å skreddersy og automatisere funksjoner som help-desk, styring av problemløsning, styring av forandringer, og styring av konfigureringer. Modulen håndterer en sentralisert datasamling (repository) på opptil 400 GB på en MVS/ESA eller OS/390-tjener. Et grensesnitt i vev-format gir tilgang til alt dette fra en vanlig nettleser.

Tivoli opplyser at oppgraderingen skal gi tettere integrasjon med andre TME 10-moduler og enklere drift. En egen delmodul består av verktøy som skal gjøre det enklere for eksisterende TME-10-kunder å gjøre seg år 2000-kompatible. Støtten til vev-tjenerne OS/390 Internet Connection Secure Server (ICSS) og OS/2 ICSS er også ny. Ellers nevnes følgende:

  • alle klient-API-er kan bruke Java når de skriver til systemets sentrale database
  • en ny rapporteringsfunksjon gjør at data kan trekkes ut av databasen med ethvert ODBC-verktøy, som Lotus Approach eller Microsoft Access
  • helkontinuerlige (24x7) tjenester for sikkerhetskopiering og gjenoppretting av alle data

Oppgraderingen er tilgjengelig umiddelbart.

Til toppen