Tjener 100.000 mindre enn kolleger i det private

Sivilingeniørene i privat sektor tjente i gjennomsnitt omtrent 100.000 kroner mer i året enn sivilingeniørene i statlig og kommunal sektor. Dette går frem av Norske Sivilingeniørers Forenings lønnsstatistikker fra september i fjor.

Sivilingeniørene i privat sektor tjente i gjennomsnitt omtrent 100.000 kroner mer i året enn sivilingeniørene i statlig og kommunal sektor. Dette går frem av Norske Sivilingeniørers Forenings lønnsstatistikker fra september i fjor.

I Norske Sivilingeniørers Forenings (NIFs) lønnsstatistikk per 1. september 1998, er det kjørt lønnsstatistikker både for sivilingeniører og medlemmer av NIF med utdanning på minst sivilingeniør-nivå (MNIF). Statistikken er et hjelpemiddel til å oppnå en rimelig lønnsfastsettelse og lønnsutvikling. Det er bare heltidsansatte som er med i undersøkelsen, og alle spurte er bosatt i Norge.

NIFs lønnsstatistikk opererer med følgende lønnsbegrep: Avtalt lønn per 1. september, medregnet verdien av bonus og provisjon utbetalt siste 12 måneder. Det er ikke tatt med inntekt i bistilling, overtidsgodtgjørelse, fast bilgodtgjørelse, verdien av fri bil og vakttillegg.

Gjennomsnittlig årslønn for MNIF i privat sektor var per september i fjor 414.776 kroner. Helt nyutdannede (eksamensår 1997) hadde i gjennomsnitt 287.993 kroner i årslønn.

For sivilingeniører i privat sektor var gjennomsnittet 414.799 kroner. Begynnerlønnen for nyutdannede var også omtrent det samme som for MNIF.

I statlig sektor var gjennomsnittslønnen lavere; 307.596 kroner i året for MNIF og 312.043 kroner i året for sivilingeniører. Gjennomsnittlig begynnerlønn for nyutdannede i statlig sektor var henholdsvis 255.855 kroner for MNIF og 253.693 kroner for sivilingeniører.

Kommunal sektor lå hakket høyere, med gjennomsnittlig årslønn for MNIF på 321.641 kroner og 328.004 kroner for sivilingeniører. Begynnerlønnen var i gjennomsnitt 255.245 kroner for MNIF og 256.300 for sivilingeniører.

Til toppen