Tjener bedre enn noen gang

Finanskrisen til tross: IT-konsulenter soper inn penger.

Tjener bedre enn noen gang

Finanskrisen til tross: IT-konsulenter soper inn penger.

IT-konsulenter har hatt svært gode tider siden forrige nedgangsperiode i 2003, og helt klart vært blant lønnslederne i bransjen.

Nedgangstiden vi nå er inne i har åpenbart ikke påvirket konsulenter med spisskompetanse viser ferske tall. Statistisk sentralbyrå registrerte en vekst i konsulentprisene på 0,6 prosent fra tredje til fjerde kvartal. Sammenlignet med samme periode i fjor, var veksten på 4,1 prosent, skriver Finansavisen.

På den annen side er det viktig å påpeke at IT-hjelp på et lavere nivå nå merker en nedgang. Dette kan være stillinger innen for eksempel brukerstøtte og installasjon. Ledighetstall fra Nav viser at det er nettopp innen denne type stillinger ledigheten vokser.

Det er også viktig å påpeke at tallene fra SSB tar utgangspunkt i fakturerte timer og ikke tar høyde for reduksjon i aktivitetsnivå. Mange IT-bedrifter forteller til digi.no at flere prosejekter nå er lagt på is.

Det er spesielt to kategorier som trekker opp snittet. Rådgivere og systemtekniske konsulenter hadde en vekst på 1,3 prosent. Sett bort fra denne gruppen er veksten marginal.

IT-arkitekter og systemdesignere har den svakeste veksten med 0,1 prosent. Juniorkonsulentene hadde en prosentmessig vekst på 7,1 prosent.

Til toppen