Tjener grovt på mobilbrukere i utlandet

Post- og teletilsynet med rapport om det norsk ekommarkedet.

Tjener grovt på mobilbrukere i utlandet

Nordmenn benytter mobilen stadig mer når de er på besøk i utlandet. Dette gir norske mobilselskaper store inntekter. Post- og teletilsynet (PT) la i dag fram en rapport om det norske ekommarkedet i 2011, og i forbindelse med presentasjonen oppga PT at marginen på inntektene fra «internasjonal gjesting» utgjør så mye som 58 prosent.

– Jeg er betenkt over de marginene mobilselskapene har på den trafikken som takseres via avtaler med utenlandske leverandører. En margin på 58 prosent er så mye at vi vil følge nøye med på hvordan denne delen av ekommarkedet utvikler seg, sier PT-direktør Torstein Olsen, i en pressemelding.

Det har ikke vært de helt store endringene i det norske ekommarkedet i 2011. Men Olsen peker blant annet på at mobile tjenester utgjør en stadig større del av markedet. Disse utgjør nå over 60 prosent av den samlete omsetningen i markedene for bredbånd, mobil- og fasttelefoni.

Ifølge PT var den totale omsetningen for disse markedet på drøyt 29,3 milliarder dollar i 2011, noe som er 0,9 prosent lavere enn i 2010.

Innen mobilmarkedet har det til tross for store salgskampanjer fra flere mobilselskaper vært lite endring i markedsandelen. Men Network Norway/Tele 2 økte markedsandelen fra 17,0 til 18,5 prosent.

PT-direktør Torstein Olsen.
PT-direktør Torstein Olsen. Bilde: Post- og Teletilsynet

– Det er gledelig at utfordreren som bygger det tredje mobilnettet i Norge, lykkes med å øke sin kundegruppe, sier Olsen. – Samtidig observerer vi at kampanjene de to største mobilselskapene kjørte i 2011, i det store og hele kun i begrenset grad rokket ved markedsandelene, sier Olsen.

Telenors markedsandel gikk ned fra 50,5 til 50,3 prosent fra 2010 til 2011. Telia Soneras andel (NetCom og Chess) ble redusert fra 26,5 til 25,4 prosent.

Olsen er forøvrig fornøyd med at norske ekomselskaper synes å klare seg bra i nok et år der resten av Europa var preget av nedgangstider.

– Det blir spennende å følge med på hvordan bransjen vil innovere videre og tilby nye tjenester i et marked der økningen i antall mobilabonnement i 2011 var den laveste på ti år, taletrafikk og sms flater ut, og der prismodellene går i retning av stadig flere pakketilbud. Her er særlig kundemobiliteten interessant, i tillegg til utviklingen av nye tjenester som utfordrer den tradisjonelle mobilbruken som har stått for mye av inntektene, sier Olsen.

Telefoni

I nøkkeltalene i PTs nye rapport fortelles det at antallet abonnementer av fast telefoni har blitt redusert med 7,2 prosent til 1,53 millioner ved utgangen av 2011. Drøyt en halv million har bredbåndstelefoni.

Taletrafikken over fast telefoni, målt i antall minutter, ble redusert med 13,8 prosent i løpet av fjoråret.

Bruken av mobiltelefoni øker derimot. Antallet abonnenter har vokst med 1,7 prosent til 5,69 millioner. Taletiden vokste med 4,5 prosent i fjor, mens antallet sendt tekstmeldinger står så godt som stille med 6,424 milliarder.

Bredbånd

Mobil bredbånd er området som i fjor vokste mest i fjor. Antallet abonnenter med et dedikert abonnement for mobilt bredbånd vokste med 22,8 prosent til drøyt 706 tusen, mens inntektene vokste med 22,9 prosent til 1,23 milliarder kroner.

I fjor var det også en vekst i antallet abonnementer for fast bredbånd. Veksten var på 3,6 prosent, til 1,786 millioner. Drøyt 92 prosent av disse er privatabonnementer. Omsetningen i dette markedet økte med 3,6 prosent, til 7,264 milliarder kroner.

Hele rapporten til PT er tilgjengelig her.

    Les også:

Les mer om: