Tjener mer på å skru rør og ledninger

Det norsk/svenske installasjonsselskapet Bravida endte med et resultat før skatt på 17 millioner kroner i årets første kvartal, en forbedring på 64 millioner fra samme kvartal i fjor.

Det norsk/svenske installasjonsselskapet Bravida endte med et resultat før skatt på 17 millioner kroner i årets første kvartal, en forbedring på 64 millioner fra samme kvartal i fjor.

Bravida, som tidligere utgjorde Telenors installasjonsvirksomhet samt det svenske selskapet BPA fusjonerte i fjor sommer, med regnskapsmessig virkning fra 1.11.00. Bakgrunnen var å etablere en større nordisk installasjonsvirksomhet, som også kunne ta ut stordriftsfordelene innenfor markedet, der marginene er heller små.

Driftsresultatet endte på 104 millioner kroner, og målt etter pro formatall fra de to selskapene samme kvartal i fjor er dette en økning på 84 millioner kroner. Omsetningen var stabil på pluss 83 millioner kroner til 2,65 milliarder kroner.

- Jeg må si meg tilfreds med vårt første reelle kvartalsresultat i det nye selskapet. Vi har allerede har klart å hente ut en del av de synergiene som var en motivasjon for fusjonen, sier konsernsjef i Bravida, Jan Kåre Pedersen.

Selskapet sysselsetter 13.000 ansatte i Norge og Sverige, samt noen få hundre i Danmark.

Ved fusjonen ble eksklusive leverandøravtaler til blant annet Telenor fjernet, og selskapet konkurrerer mer eller mindre i et åpent marked, der en i det nordiske markedet finner den hardeste konkurrenten i Telia. Men Telenor er fremdeles Bravidas største enkeltkunde, der blant annet Fornebuprosjektet alene utgjør ordrer for en halv milliard.

Selskapet jobber i hovedsak innenfor IT, tele og data, elektro, rør og ventilasjonsinstalleringer, med hovedvekt på tele og data i Norge og rør og ventilasjon i Sverige. Selskapets resultat påvirkes blant annet av utviklingen innenfor bygge- og anleggsbransjen, der flere nybygg betyr muligheter for flere oppdrag.

Telenor og BPAs eiere kontrollerer hver seg 48 prosent av selskapet, mens de resterende prosentene skal fordeles blant selskapets ledelse. Bravida planlegges børsnotert i løpet av de neste par årene.

Til toppen