Tjener mer på lure løsninger

Leverandøren av intelligente telefoniløsninger, Consorte, kan vise til et halvårsresultat med sterk vekst, både på inntekts- og utgiftssiden. Nå skal selskapet eksportere løsninger til Sverige og Danmark.

Leverandøren av intelligente telefoniløsninger, Consorte, kan vise til et halvårsresultat med sterk vekst, både på inntekts- og utgiftssiden. Nå skal selskapet eksportere løsninger til Sverige og Danmark.

Første halvår kunne Consorte notere seg for en omsetning på 13,7 millioner kroner, som er en vekst fra 3,4 millioner for hele 1999. Samtidig økte minusen i selskapets driftsresultat fra 10,2 millioner for hele 1999 til 19 millioner kroner første halvår.

Så langt er det bare den norske delen av selskapets virksomhet som har gitt selskapet penger i kassa, men som følge av en nylig gjennomført emisjon som skaffet selskapet 50 millioner kroner, skal selskapets konsept eksporteres til Sverige og Danmark der driftselskapene ventes å være operative i fjerde kvartal.

Consortes løsninger er spesielt rettet mot bedrifter som har en utstrakt kundekontakt via telefonen og løsningene effektiviserer denne kontakten ved å utnytte ledige ressurser i nettet. Consorte tar også på seg selskapets telefontrafikk ved å være egen teleleverandør.

Conserte ble startet av folk fra Telenor Forskning og Utvikling, og har jobbet i to år med å utvikle telesentral-løsninger.

Løsningen ble solgt første gang i 1998, noe som betyr at 1999 er selskapets første hele driftsår. I vår har selskapet inngått distribusjonsavtaler med Posten/SDS og Enitel, noe som også bidrar til å spre selskapets produkter til andre kundegrupper der selskapet så langt ikke har vært representert.

Til toppen