Tjener på å dele ut bonus for IT-kvalitet

Sparebank1 tjener selv på å dele ut kvalitetsbonus til IT-leverandører som yter litt ekstra.

IT-konsulentselskapet Kantega har Sparebank1 som største kunde. For femte kvartal på rad har de klart å levere så høy kvalitet at banken har betalt dem en kvalitetsbonus.

Konserndirektør Eivind Gjemdal i Sparebank1 forteller til digi.no at banken har gjennomført en slik ordning tre år på rad. Banken har avtale med fire IT-selskaper. I disse avtalene er det innført en kombinert bonus- og straffeordning etter modell fra forsikringsbransjen, knyttet til kvaliteten på leveransen.

IT-bedrifter som holder høyere nivå enn det som er spesifisert i avtalen, sikrer seg gode bonuser. Men Gjemdal forteller også om flere leverandører som har måtte blø med denne ordningen.

Kantega har forvaltet nettbank-sikkerhetsløsning og andre interne systemer til Sparebank1.

Dette er virksomhetskritiske løsninger, og banken er derfor villig til å bla opp ekstra for leveranser med høyere kvalitet enn avtalt.

I Kantegas tilfelle har dette bidratt til et rekordoverskudd, med ekstra 200 000 kroner rett på bunnlinjen.

– Dette er en helt ny trend som profesjonelle kunder har begynt å ta i bruk for å belønne bedre kvalitet hos leverandøren, sier administrerende direktør Jon Øyvind Eriksen til digi.no.

Eriksen innrømmer at det har satt ekstra stort press på staben som har brukt mange nattetimer for å teste produksjonen for ikke å forstyrre den daglige drift.

– Vi har investert både i kompetanseoppbygging og forbedret rutinene for å klare å nå den kvaliteten som kunden ønsker, sier han.

Sparebank1 har utført kvartalsvise evalueringer av Kantega som innebærer å måle alt fra systemutvikling, oppføring av feil, leveransetidspunkt, pris, proaktiv i forhold til å foreslå forbedringer, fleksibilitet og kvalitet.

Kantegas omsetning har vokst med nesten 30 prosent sammenlignet med samme periode i 2005. Veksten har i hovedsak kommet fra nye oppdrag i bank og finans, og i offentlig sektor. Selskapet utvikler og implementerer publikumsportaler, nettbankløsninger og sikkerhetsløsninger.

Kantega har i flere år levert avanserte PKI-løsninger og satset på teknologi som brukes for tjenesteorientert arkitektur (SOA) basert på internasjonale standarder for identitetshåndtering og web tjenester.

Selskapet skal nå ansette flere utviklere, systemarkitekter og prosjektledere for å håndtere den høye etterspørselen. De som ansettes vil bli invitert inn på eiersiden etter å ha vært i selskapet i over ett år.

Til toppen