Tjener-problem på Børsen

Oslo Børs må oppgradere sin server, noe som utsetter lanseringen av det nye handelssystemet til i løpet av januar. Oslo Børs regner med at det nye handelssystemet vil øke antall handler med 50-100 prosent, noe dagens serveren ikke ville klare.

Etter flere forsinkelser har Oslo Børs nok en gang utsatt lanseringen av sitt nye handelssystem - denne gangen til i løpet av janaur. "Det er besluttet å gjøre en mindre konfigurasjonsendring med sikte på å bedre driftsmiljøet", heter det i meldingen fra Oslo Børs.

Børsen har arbeidet med dette handelssystem siden 1996 etter at man avsluttet et tidligere utviklingsprosjekt på grunnen av økonomisk rot. I sommer lovet Børsen oppstart 11. september, men dette ble utsatt til i dag da markedet skulle få ny beskjed.

- I våre tester så vi at vi ville få en kapasitets-belastning som utstyret ikke kunne håndtere, sier børsdirektør Kjell Frønsdal. Fordi vi ikke har lansert enda, benytter vi anledningen til å forsterke vår server for å tåle mer trafikk. Tidligere har mange handler vært gjort på telefonen, men nå skal all kontakt mellom kjøper og selger foregå gjennom det nye handelssystemet. Sammen med økt handel over internett tror vi at antall ordre/transaksjoner vil øke med mellom 50 og 100 prosent, sier Frønsdal.

Konkret skal serveren oppgraderes med en en prosesser og mer harddisk-plass.

- Hva betyr dette for meglerhus og andre finans-institusjoner som har planlagt salg av aksjer over internett eller andre tjenester basert på børsens nye handelssystem?

- De må utsette bruken av sine investeringer, noe vi beklager, men forsinkelsen rammer alle. Alle har tatt en kalkulert, det nye handelssystemet er et tilbud fra børsen, ikke noe alle må bruke. Vi har ingen forpliktelse til å erstatte eventuelle økonomiske tap banker eller meglerhus måtte ha pådratt seg som konsekvens av forsinkelsen, sier Frønsdal.

Frønsdal sier Børsen vil være ferdig med oppgraderingen og testing i løpet av desember.

- Jul og nyttårhelgen er et uheldig tidspunkt for innføringen av det nye systemet, så vi regner med en oppstart noen uker over nyttår. Det blir ikke noen måneder, sier børsdirektøren.

Til toppen