Tjenester og stormaskiner reddet året for IBM

Den nye stormaskinen Z900 fikk fart i IBMs maskinvaresalg i fjerde kvartal, der overskuddet økte med 28 prosent. Det andre lyspunktet er Global Services.

Den nye stormaskinen Z900 fikk fart i IBMs maskinvaresalg i fjerde kvartal, der overskuddet økte med 28 prosent. Det andre lyspunktet er Global Services.

IBM har lagt fram disse tallene for kvartalet fram til 31. desember 2000:

Tall i millioner dollar 4. kvartal 2000 4. kvartal 1999 endring i prosent
Omsetning av maskinvare 11.463 10.450 9,7 %
Omsetning innen Global Services 9.186 8.736 5,2 %
Omsetning av programvare 3.571 3.606 -1,0 %
Samlet omsetning og finansinntekter 25.616 24.182 5,9 %
Overskudd etter skatt 2.670 2.089 27,9 %

For året under ett ser tallene slik ut:

Tall i millioner dollar året 2000 året 1999 endring i prosent
Omsetning av maskinvare 37.777 37.888 -0,3 %
Omsetning innen Global Services 33.152 32.172 3,0 %
Omsetning av programvare 12.598 12.662 -0,5 %
Samlet omsetning og finansinntekter 88.396 87.548 1,0 %
Overskudd etter skatt 8.093 7.712 4,9 %

For året som helhet gikk både maskinvare og programvare tilbake, mens tjenester gikk fram. Det bekrefter tendensen fra tidligere år: IBM gjør seg mer og mer avhengig av tjenester og support.

Framgangen på nærmere ti prosent innen maskinvare i fjerde kvartal, tilskrives den nye stormaskinen Z900, som mer enn kompenserte for det fortsatte fallet innen PC-er.

Overskuddet etter skatt i fjerde kvartal svarer til 1,48 dollar peraksje, noe mer enn de 1,46 dollar Wall Street hadde spådd.

Ifølge IBM ville omsetningen i fjerde kvartal vært 12 prosent høyere med et mindre urolig valutamarked.

Analytikerne spår at IBM vil tjene 4,99 dollar per aksje i 2001. Selskapet uttaler at dette er i tråd med det det selv forventer.

Til toppen