Tjenesteutsetting ga rekordgevinst

2003 var det beste året på margin noensinne for Oracle Norges konsulentavdeling.

2003 var det beste året på margin noensinne for Oracle Norges konsulentavdeling.

Mens 2001 var det året med størst omsetning for konsulentavdelingen i Oracle, hadde fjoråret den beste inntjeningen.

Oracle begynte allerede sommeren 2001 å se nedadgående trender i markedet og la nye planer.

- Avdelingen er blitt skrellet fra 124 til 100 og har blitt reorganisert i små enheter, forteller konsulentdirektør Petter Gjørvad i Oracle til digi.no.

Den tunge, hiearkiske oppbyggingen av konsulentenhetene som kunne bestå av 20 konsulenter med en oppdragslengde på opptil to år, er nå blitt erstattet med små enheter på mellom 8 til 18 konsulenter. Varigheten på oppdraget kan nå gjerne avvikles på et halvt til ett år.

Samtidig har Oracle Norge valgt å outsource rundt 20 prosent av oppdragsmengden til India som tar for seg standardiserte oppgaver som oppgradering og utvikling av koder og moduler.

Gjørvand ser for seg en ytterligere vekst på fem prosent til neste år, og det vil bli aktuelt med nyrekrutteringer. Samtidig vil aktivitetsnivået bli enda høyere.

- For å dekke aktivitetsgapet i markedet må man tenke logistikk, effektivitet og standardisering, sier Gjørvad.

På 1990-tallet var det mye snakk om Business Process Reengineering med tunge prosesser og total forandring av eksisterende løsningerer. I dag har kundene blitt smartere og mer pragmatisk, og har gjerne investert i løsninger både to og tre ganger.

Nå setter kunden krav og har klar fokus på avkastning ("return on investment"). En investering skal svare seg og kunden skal ha noe igjen for det. Standardisering og tjenesteutsetting har blitt sentrale og nødvendige begrep.

I stedet for å gjøre totalendring kan kunden i dag bygge på eksisterende løsninger med standardiserte modeller. Dette sparer både tid og penger og gjør det mulig å avvikle et stort og omfattende prosjekt på et halvt år.

Gjørvad er dypt uenig i at outsourcing er en trussel for norske arbeidsplasser. Dersom Oracle ikke hadde satt ut tjenestene, kunne ikke selskapet ha opprettholdt det samme aktivitetsnivået og konsulentavdelingen hadde kanskje måtte kvitte seg med 50 prosent av de ansatte.

Flere indere kommer også jevnlig til Norge og er med på oppdrag ute hos kunden.

Gjørvad har kuttet ut prosjektledere og innlemmet dem som aktive og operative trenere som er med ute hos kunden.

Med 80 operative konsulenter har Oracle er høyt aktivitetesnivå med mellom 50 til 60 utfaktuereringen i måneden. For bare noen få år siden kunne det bare være 10 fakturaer i måneden.

Oracle går ikke ut med lokale tall, men i kvartalet fram til 30. november økte selskapet omsetningen med 10 prosent sammenlignet med samme kvartal i fjor, til 2,76 milliarder dollar. Overskuddet økte med 32 prosent til 815 millioner dollar.

Til toppen