Tjenesteutsetting skaper flere jobber

En Gartner-analyse understreker at tjenesteutsetting ikke truer sysselsettingen. Tvert imot.

En Gartner-analyse understreker at tjenesteutsetting ikke truer sysselsettingen. Tvert imot.

Ansatte i IT-bransjen over hele verden frykter å miste IT-jobber som følge av utstrakt tjenesteutsetting – «outsourcing» – til lavkostland som India, Sri Lanka og Kina. Også flere norske selskaper ser på tjenesteutsetting av IT-oppgaver som aktuelt for å spare penger.

En viktig debatt i den amerikanske valgkampen er nettopp farene ved tjenesteutsetting, som færre arbeidsplasser, lavere skatteinntekter og dårligere sosiale goder.

I en fersk analyse av det amerikanske markedet konkluderer analyseselskapet Gartner at tjenesteutsetting av IT-oppgaver ikke har gitt færre arbeidsplasser. Analysen avviser påstanden om at tjenesteutsetting har ført til at millioner av hvitsnippsstillinger har forsvunnet.

Utsetting av IT-jobber er kun en trussel for den enkelte ansatte mistet jobben sin eller får redusert sine inntekter. Ettersom IT-oppgaver i lavkostland kan utføres til en tredel av prisen, har inntjeningen for de amerikanske selskaper ført til bedre økonomi som igjen har skapt nye jobber og vekst.

Ifølge Gartner har den voksende økonomiske aktiviteten ført til over 90.000 nye jobber i USA i løpet av det siste året. Prognoser for 2008 er 317.000 nye jobber.

Tjenesteutsetting er også svært gunstig for landet det blir tjenesteutsatt til. Den indiske bransjeorganisasjonen National Association of Software and Service Companies (NASSCOM) anslår at over 300.000 nye jobber har blitt skapt i India siden 2000 for å betjene utenlandske klienter.

Gartner mener at frykten for tap av stillinger i hjemlandet er ugrunnet. Selv om enkelte programmeringsjobber kan settes ut, vil de fleste selskaper ha behov for stillinger som kan skape mer vekst i form av forretningsutvikling og økt kundekontakt.

Det vil alltid være behov for kunderelasjoner og konfliktløsing ansikt til ansikt. De fleste stillinger krever dessuten nær kontakt til beslutningstakere med behov for rask respons. Ikke minst vil kultur og lokal tilknytning være avgjørende i arbeidslivet, mener Gartner.

Til toppen