Tjente 50 millioner på 11 måneder

Toppsjef i Findexa Cornel Riklin satt bare 11 månder i sjefsstolen før selskapet hans ble kjøpt opp av Eniro. Men Riklin har fått godt betalt for sin korte jobb - Riklin har fått ut en samlet kompensasjon på nesten 50 millioner kroner. Mesteparten stammer fra aksjeopsjoner han nå får innløst.

Til toppen