To års frist for EU-plan for IT og helse

Om to år skal EU ha en plan for å samordne felles helsenett i alle medlemslandene.

Om to år skal EU ha en plan for å samordne felles helsenett i alle medlemslandene.

Tema for årets EU-konferanse om IT og helse, eHealth 2006 i Malaga, er hvordan EU innen 2010 skal oppnå målet om en integrert løsning for e-helse.

    Les også:

Det er nå fullt fokus på hvordan EU skal lykkes i å samkjøre de utallige dokumenter og formater som finnes i 25 EU-land og forene pasientinformasjonen landene imellom.

EU-kommissær for IT og helse, Viviane Reding, uttalte på en pressekonferanse i går at EU allerede om to år skal ha klart en plan på hvordan man vil løse et felles europeisk helsenett som kan snakke sammen på tvers av ulike løsninger.

Jobben er tøff nok på nasjonalt nivå. For eksempel har Norge brukt 20 år på å utvikle sitt helsenett. Fortsatt er Norge, Sverige og Danmark alene om å ha klart det. Og et nasjonalt nett må først på plass i alle land før man kan begynne å integrere en felles europeisk løsning.

Papirløs utveksling blant alle europeiske sykehus kan dermed bli en hard nøtt å løse på en såpass kort tidshorisont som EU forespeiler. Bare i Norge kan store sykehus operere med opptil 100 forskjellige løsninger med pasientinformasjon.

Reding vil i møte med EUs helseministere under konferansen kartlegge hvilke nasjonale løsninger som foreligger i dag. På pressekonferansen ville hun ikke svare bekreftende på digi.nos spørsmål om åpen standard blir en nødvendighet.

For tre uker siden uttalte Steinar Pedersen ved Nasjonalt Senter for telemedisin i Tromsø (NST), som er talsmann for det norske nasjonale helsenettet, at det er en absolutt nødvendighet at myndighetene ligger i forkant av åpen kildekode for å kunne bli et foregangsland på telemedisin.

Denne uttalelsen kom i forbindelse med den første samlingen i IT-statsrådens nye eNorge-forum, der flertallet av medlemmene ønsker åpne standarder.

Spania har allerede gått foran med utbredelse av åpen programvare til det nye forskningssenteret CMAT, som simulerer virtuelle operasjoner til læring for spesialister.

Ettersom programvaren er åpen, kan den senere lett implementeres til andre helseinstitusjoner i Europa.

Østerrikes helseminister, Maria Rauch-Kallat, advarte at ting vil ta tid.

– Vi er inne i en veldig tidlig fase for interoperabilitet i Europa, der all programvare og maskinvare kan snakke sammen. Dette vil ikke skje raskt. Vi må skape interoperabilitet skritt for skritt på forskjellige nivåer, og først må vi ha på plass en nasjonal løsning, sa hun under pressekonferansen.

Selv om EU lykkes i å legge føringer for en felles plattform og teknologi, er det likevel en nasjonal rett for EU-land å si nei til å være med.

Det er mye som skal være på plass, både av juridiske forhold, personvern og sikkerhet, som kan bli en vel så tøff utfordring å hanskes med framover.

Til toppen