– To av tre foretrekker Bing

Men Microsofts blindtest gjengir bare deler av virkeligheten.

PantherMedia A7055375
PantherMedia A7055375 (Bilde: PantherMedia/James Steidl og digi.no)

Men Microsofts blindtest gjengir bare deler av virkeligheten.

Microsoft jobber hardt for å få flere til å velge bort Googles søketjeneste til fordel for Bing, altså Microsofts søketjeneste. Det siste tiltaket er en blindtest som kalles for «Bing It On». Her kan brukerne skrive inn søkeord og få resultatene fra Google Search og Bing-søket presentert side ved side, men uten noen klare kjennetegn som forteller hvilket resultat som kommer fra hvilken søketjeneste.

Blindtesten kan utføres her. I løpet av fem søk etter ord og uttrykk brukeren selv velger, skal brukeren svare om han eller hun foretrekker resultatene til høyre eller venstre, eventuelt om resultatene er like gode. Til slutt kommer en resultatside hvor det fortelle hva man faktisk har valgt underveis.

Før Bing It On-sidene ble lansert, skal et analyseselskap på vegne av Microsoft ha gjennomført den samme testen med tusen amerikanske deltakere, alle over 18 år. Ifølge Microsoft skal resultatet ha vært at 57,4 prosent foretrakk Bing-resultatene i de fleste av tilfellene, 30,2 prosent valgte primært Google-resultatene, mens 12,4 prosent som oftest syntes at resultatene var like gode. I disse testene ble det brukt 10 søk, ikke bare fem som er utgangspunktet i den offentlige Bing It On-testen.

For å gjøre resultatsidene anonyme har Microsoft fjernet annonser og innhold hentet fra blant annet Bings Snapshot- og Social Search-paneler, samt Googles Knowledge Graph. Dessuten ser det ut til at testen i liten grad tar hensyn til den geografiske posisjonen til brukeren, brukerens språkvalg eller søkeprofilen som søketjenestene eventuelt har av brukeren fra før.

Søk etter ordet «kvantefysikk» i «Bing It On»-blindtesten. Hvilket resultat foretrekker du?
Søk etter ordet «kvantefysikk» i «Bing It On»-blindtesten. Hvilket resultat foretrekker du? Bilde: digi.no

Det er en del brukere som er skeptiske til slike søkeprofiler og deaktiverer dette, men for de aller fleste kan alle de delene som Microsoft har skrudd av i testen, være relevante når man søker. Resultatene, både i Bing og Google, blir gjerne temmelig annerledes når man søker direkte på tjenestene, i stedet for i Bing It On. Dermed kan testen vanskelig sies å fortelle hele sannheten.

Microsoft skriver selv at testen er laget på denne måten fordi man da unngår at den påvirkes av brukernes inngrodde vaner knyttet til Google-tjenestene.

En mer realistisk test kan være at man som Google-bruker velger kun å bruke Bing i noen dager, og motsatt for de som bruker Bing fast, og deretter gjør sin egen sammenligning av søkeresultater fra de to sidene. Det blir ingen blindtest, men tjenestene inneholder så mye særegen funksjonalitet utover de rene søkeresultatene, at en realistisk blindtest ikke vil være mulig uansett.

Oppdatert 10. september 2012: Det ser ut til at Microsoft har sperret tilgangen til testen, i alle fall for norske brukere.

    Les også:

Til toppen