To av tre rammes av nettkriminalitet

En ny Norton-rapport inneholder mange oppsiktsvekkende påstander.

Det tar gjennomsnittlig 28 dager og 334 dollar å komme seg etter et nettovergrep, ifølge Norton-rapporten.
Det tar gjennomsnittlig 28 dager og 334 dollar å komme seg etter et nettovergrep, ifølge Norton-rapporten.

En ny Norton-rapport inneholder mange oppsiktsvekkende påstander.

IT-sikkerhetsselskapet Symantec, som i går publiserte en rapport om IT-sikkerhet i små og mellomstore bedrifter, har i dag publisert en rapport om hvordan forbrukere opplever nettkriminalitet: Norton Cybercrime Report: The Human Impact (pdf, 32 sider).

Denne nyeste rapporten bygger på materiale samlet av analyseselskapet StrategyOne i februar i år. StrategyOne gjennomførte nettintervjuer blant 7 066 voksne i 14 land: Australia, Brasil, Canada, Kina, Frankrike, India, Italia, Japan, New Zealand, Spania, Sverige, Storbritannia, Tyskland og USA. Usikkerheten i undersøkelsen er oppgitt å være +/–1,16 prosent ved et konfidensnivå på 95 prosent. Spørsmålene var identiske i alle land.

To av tre respondenter sier de har vært utsatt for en eller annen form for nettkriminalitet det siste året.

De hyppigste formene for overgrep er virus og annen ondsinnet kode (51 prosent), nettsvindel (10 prosent), phishing (9 prosent), profilhacking i sosial tjeneste (7 prosent), nettsvindel med kredittkort (7 prosent) og seksuelle overgrep (7 prosent).

I Kina har 83 prosent opplevd en eller annen form for overgrep. I Brasil og India er andelen 76 prosent, i USA 73 prosent.

Virus og annen ondsinnet kode rammer hardest i Kina (65 prosent), Brasil (62 prosent) og New Zealand (61 prosent).

Rapporten kartlegger ulike former for personlige reaksjoner på overgrep over nett. 58 prosent blir sinte og 51 prosent blir irriterte. Mange klandrer seg selv, og nesten 80 prosent mener at nettkriminelle aldri vil tiltales eller stilles til ansvar for sine handlinger. Bare 44 prosent sier de tar kontakt med politiet når de utsettes for nettovergrep. Her skiller Sverige seg ut: 74 prosent sier de vil kontakte politiet.

Det tar gjennomsnittlig 28 dager og 334 dollar å komme seg etter et nettovergrep, ifølge rapporten. Dette varierer sterkt fra land til land. I Sverige er kostnaden 9 dager og 178 dollar, i Brasil 43 dager og 1408 dollar.

Rapporten lister flere anbefalinger det er verdt å få med seg:

  • Bruk egne e-postkontoer ved kjøp i nettbutikker.
  • Bruk kredittkort med lav kredittgrense ved kjøp i nettbutikker, ikke betalingskort.
  • Ta jevnlig sikkerhetskopier (69 prosent gjør det ikke): Du risikerer ikke datatap, og du kan bidra med verdifulle bevis.
  • Bruk sterke passord, og bytt ofte.
  • Bruk sikkerhetsprogramvare som verner mot falske nettsteder.

    Les også:

Til toppen