To Negroponte og én Gutenberg

Aftenpostens lystavle har dobbelt så mye reklame som redaksjonelt stoff. Det er tegnet årsavtaler der papirbaserte og digitale annonsekampanjer samkjøres.

Aftenpostens lystavle har dobbelt så mye reklame som redaksjonelt stoff. Det er tegnet årsavtaler der papirbaserte og digitale annonsekampanjer samkjøres.

Aftenposten er entusiastisk i forbindelse med lanseringen av sin nye mediekanal på Jernbanetorget, hvor det faktisk sendes dobbelt så mye annonser som redaksjonelt stoff.

- Vi kjører maksimal trøkk denne uka, og all annonseplass er utsolgt. Vi vil måtte vurdere erfaringene underveis på hvor mye annonser vi skal kjøre. Foreløpig er det begrenset hvilke erfaringer vi har, annet enn at vi har sett tilsvarende tavler ute i Europa. Vi ønsker jo heller ikke annonse-overeksponering og overkill, sier assisterende direktør Henning Dahl til digi.no..

- På lysavisen sendes det 15 sekunder med nyheter, etterfulgt av en reklamebolk på 30 sekunder, opplyser nettredaktør Trygve Monsen i Aftenposten.

Likevel har ikke avisen tro på at annonsekronene fra denne kanalen vil utgjøre store summer i forhold til de totale annonseinntektene til avisen.

- Man kan ikke måle i prosent hvor mye annonseinntektene fra lysavisen vil utgjøre av totalen, men det blir beskjedent. i forhold til de 1,6 milliarder Aftenposten har i annonseinntekter, sier Dahl.

Annonsører gis muligheten til å annonsere i Aftenpostens tre kanaler; papiravis, internettavis og lysavis.

- Vi har ikke en direkte annonsesamkjøring, men tilbyr annonsørene å ha annonser i alle tre kanaler. Vi selger både papir, nettavis og lysavis. For å få oppmerksomhet har vi solgt en del bare på lysavis den siste tiden. Vi har også tegnet årsavtaler på flere kunder som for eksempel Varner-gruppen som har en fellesavtale, sier Dahl.

(bildet) På Aftenpostens lystavle blir forbipasserende eksponert for dobbelt så mange annonsesekunder som nyhetssekunder. (Foto: Hilde Nyman)

Aftenposten Interaktiv skriver selv at 250.000 mennesker passerer Jernbanetoget der hver dag.

- Vi er veldig forsiktige med å være bastante. Vi har brukt tall fra NSB, Oslo Kommune og andre og kalkulert ut i fra det. Rundt påsketider skal vi engasjere et markedsanalyseinstitutt som skal undersøke om oppmerksomhet rundt tavla. Vi selger ikke på antall personer, det ville være å lyve. Vi er mest opptatt av hvor stor oppmerksomhet tavla får, og det skal vi måle. Utendørsreklame er kjent for lav oppmerksomhet, sier Dahl.

Aftenposten bruker Microsofts AVI-filer, eller Audio Video Interleaved for å muliggjøre visning av animerte/levende bilder.

- I utgangspunktet kan vi til og med bruke reklamefilmer fra TV, og det er lagt opp til lyd til spesielle begivenheter som for eksempel konserter. Så teknikken stopper oss i liten grad, understreker Dahl.

- Så dere er ikke redd for trafikkaos på Jernbanetorget nå, hvor fotgjengere går inn i trafikkstolper og bussjåførene krasjer?

- Neeei, ler Dahl.

Til toppen