To nye Microsoft-granskninger i EU

EU følger opp klager fra Opera, og fra dem som mener det nye Office-formatet ikke er åpent nok.

To nye Microsoft-granskninger i EU

EU følger opp klager fra Opera, og fra dem som mener det nye Office-formatet ikke er åpent nok.

EU-kommisjonen sa i går at de har iverksatt to nye granskninger av Microsoft. I oktober led Microsoft et sviende nederlag mot kommisjonen da EU-domstolen avviste selskapets anke mot monopoldommen fra april 2004. I desember leverte Opera Software en klage til EU-kommisjonen der det norske selskapet ber om granskning av den tette koplingen mellom operativsystem og nettleser, som man mener virker konkurransevridende.

    Les også:

Den ene av de to granskningene som EU-kommisjonen kunngjorde i går gjelder nettopp koplingen mellom nettleser og operativsystem, i samsvar med klagen fra Opera.

Microsoft har i snart ti år hevdet at nettleserfunksjonalitet er så grunnleggende for enhver personlig datamaskin at den hører hjemme i operativsystemet og ikke kan henvises til en frittstående applikasjon.

Den andre granskningen gjelder Office. Det er kommet klager på at Microsoft kontrollerer filformatene i Office, og at dette gjør det vanskelig for leverandører av alternative kontorpakker å konkurrere.

Klagene mot Office er fremmet av en gruppe kjent som ECIS, European Committee for Interoperable Systems, bestående av blant annet IBM, Nokia, Sun, RealNetworks og Oracle. ECIS spilte en sentral rolle ved EUs forrige monopolsak mot Microsoft.

ECIS mener blant annet at det nye standardformatet til Microsoft Office, kjent som Office Open XML, ikke er reelt åpne, men fortsatt er underlagt begrensninger styrt av Microsoft. Dette er noe Microsoft avviser blankt.

Kommisjonen sier de vil vurdere hvorvidt Office Open XML, også kalt OOXML, i tilstrekkelig grad samspiller med produkter fra Microsofts konkurrenter.

Også andre klager fra ECIS inngår i granskningen: Gruppen mener at Microsoft fortsetter å nekte konkurrenter innsikt i en rekke av teknologiene i selskapets operativsystemer og løsninger, i strid med reglene for fri konkurranse.

EU-kommisjonen understreker at iverksettelse av granskning ikke innebærer at den gir klagerne medhold. Kommisjonens standpunkt er at klagene er så alvorlige at det er påkrevet med granskninger, og at disse må gis høy prioritet.

Dersom kommisjonen konkluderer granskningene med at Microsoft har opptrådt i strid med lovverket, vil de formulere sine egne anklager i en formell «erklæring om innvendinger» («statement of objections»). Kommisjonens granskning av Intel munnet nylig ut i en slik erklæring.

Den videre gangen er at Microsoft vil få anledning til å besvare anklagene. Selskapet kan også be om en høring. Under hele prosessen kan det bli avholdt konfidensielle møter mellom partene.

Til slutt feller kommisjonen sin dom: Den kan ankes til egne domstoler i EU-systemet, som opererer uavhengig av EU-kommisjonen.

Microsoft sier de vil samarbeide fullt ut med EU-kommisjonen i de nye granskningene. Selskapet avviser å ha opptrådt i strid med regelverket og sier de også har holdt seg til påleggene fra kjennelsen til EU-domstolen i september i fjor.

Til toppen