To standarder for bannere

To bannerstørrelser er i ferd med å bli standard på Internett. Disse størrelsene gir best resultater, mener amerikanske reklamemakere, som har sluttet å annonsere på nettsteder med andre bannerstørrelser.

Skal et nettsted være aktuell for en nasjonal reklamekampanje i dag, må den støtte bannerstørrelsene 468x60 pixler eller 234x60. Nettsteder som ikke støtter disse størrelsene, risikerer å miste nasjonale annonsører.

Dave Morgan, leder for annonsenettverket Real Media, sier til Editor & Publisher Interactive at de fleste annonsører har sluttet å produsere bannerannonser for flere størrelser enn de mest populære. Hans nettverk kjører fremdeles kampanjer med andre annonsestørrelser, men denne andelen er jevnt synkende.

Også Tom Bates i New Century Network bekrefter trenden. Han sier til E&P at større annonser generelt genererer bedre resultater for annonsørene. Mindre annonser gjør det bra på nettsteder som henvender seg til små nisjer og på lokale nettsteder, mens allmenne nettsteder som ønsker å tiltrekke seg nasjonale annonsører, må legge om bannerstørrelsene til de to standardene.

Flere aviser har allerede lagt om sine nettsteder for å tekkes annonsørenes krav. Designer Bill Skeet hos Knight-Ridder New Media, sier at mange av aviskjedens nettsteder er utformet med annonsestørrelsene 234x60 og 120x90. om annonsørene går bort fra disse annonseformatene til fordel for de større bannerene, vil nettstedene måtte designes om igjen, sier Skeet.

Også på andre områder går det mot at annonsørene stiller høyere krav til nettsteder de plasserer sine annonser på. Flere annonsører har nå begynnt å kreve at nettsteder må støtte tekniske formater som java og shockwave, slik at dette kan brukes i bannerene, skriver E&P.

Til toppen