To Tandberg-selskaper slår seg sammen

Men det forutsettes at kreditorer avskriver store deler av sine lån, og konverterer resten til aksjer.

To Tandberg-selskaper slår seg sammen

Men det forutsettes at kreditorer avskriver store deler av sine lån, og konverterer resten til aksjer.

Tandberg Data og Tandberg Storage deler navn, men er to forskjellige selskaper.

De har formelle samarbeidsavtaler, men nå går de et skritt lengre. I en børsmelding opplyses det at selskapene har inngått avtale om at Tandberg Data skal overta alle aksjene i Tandberg Storage med oppgjør i aksjer.

Tandberg Storage verdsettes til 10 øre per aksje og Tandberg Data verdsettes til 1,55 kroner per aksje. Bytteforholdet blir således at Tandberg Storage-aksjonærer får en aksje i Tandberg Data for 15,5 Tandberg Storage-aksjer.

Tilbudet fra Tandberg Data betinger også at deler av to obligasjonslån som Tandberg Storage har delvis ettergis. Det er snakk om et lån på 42 millioner og et på 15 millioner. Tandberg Data krever at kreditorene må ettergi 39,7 prosent av det første, og 15 prosent av det andre, samt at resten av beløpet konverteres til aksjer i Tandberg Storage.

For å sikre prosessen og den daglige driften frem til gjennomføringen av kjøpet, gir Tandberg Data et lån på 25 millioner kroner.

Avtalen er anbefalt av styrene, og eierne av 22,8 prosent av aksjene har gitt sin forhåndsaksept.

Til toppen