Tøff kamp om digital publisering

Kopinor-sjef Yngve Slettholm vil ha slutt på gratis bruk av digitalt materiale ved høyere utdanning.

Tøff kamp om digital publisering

Kopinor-sjef Yngve Slettholm vil ha slutt på gratis bruk av digitalt materiale ved høyere utdanning.

I september la Kopinor og Universitets- og høgskolerådet (UHR) frem en rapport, som skal fungere som utgangspunkt for forhandlinger om en ny kopiavtale som vil omhandle digital publisering. Det eneste partene ble enige om i rapporten var et behov for en lettere tilgang til digitalt lærestoff, og at en digital kopilisens vil bidra til dette, skriver Universitas.

Forhandlingene starter før jul. Konflikten ligger i at Kopinor vil maksimere inntektene, mens UHR vil minimere utgiftene.

Slettholm mener at bruken av digitalt materiale uten lisens ved universiteter og høgskoler er en institusjonell utnyttelse av et system uten regler. Bruken av digitalt materiale i undervisning er i prinsippet ikke annerledes enn bruk av papirkopiering.

Han vil ha en slutt på den uhjemlete bruken av digitalt materiale ved universiteter og høgskoler.

Kopinor er en organisasjon som representerer opphavsmenn og utgivere. De inngår avtaler med forskjellige typer virksomheter om vederlag for lovlig kopiering av innhold fra bøker, tidsskrifter og lignende.

Organisasjonen samlet totalt inn 222,9 millioner kroner i 2007, og hadde driftskostnader på 26,95 millioner, noe som tilsvarer 12,1 prosent av inntektene. «Overskuddet» ubetales til rettighetshaverne som Kopinor representerer.

I dag gir åndsverkloven opphavspersonen eierskap til sine verk, og forbyr uautorisert kopiering av andres åndsverk. Dagens kopiering hjemles av en rammeavtale mellom Kopinor og universitetene. Problemet i dag er at kopieringsavtalen bare gjelder analog publisering. En ny avtale vil derimot kunne gjelde alle typer kopiering.

Nå haster det altså med å få på plass en avtale med klare retningslinjer som sikrer at forelsere og studenter ikke blir lovbrytere og at opphavsmann rettmessig får sin kompensasjon for arbeidet.

    Les også:

Til toppen