Tøff ryddejobb venter IT-ministeren

Capgemini mener oppgaven til IT-minister Heidi Grande Røys er gitt, og at jobben blir tung.

Capgemini mener oppgaven til IT-minister Heidi Grande Røys er gitt, og at jobben blir tung.

Heidi Grande Røys har overtatt som IT-minister etter Morten Andreas Meyer. Meyer fikk mye ros for MinSide-prosjektet som skal gi en nettside for alle norske innbyggere. Der skal all relevant offentlig informasjon og aktuelle tjenester samles på en side under en sikker innlogging.

Foreløpig har ikke Røys eller Stoltenberg-regjeringen gått ut med noen planer eller mål om offentlig IT.

Men salgsdirektør og ansvarlig for offentlig sektor i Norge i Capgemini, Sverre Weisteen, mener det er åpenbart hva som er neste fase, i lys av hva som skjer i andre land.

Det er Capgemini som måler EU og EØS-landene offentlige IT-bruk. Konsulentselskapet har gjort målingene i fem år og har derfor en helhetlig oversikt over hva andre land gjør.

    Les også:

Weisteen mener at Røys ikke trenger noen krystallkule. Ser man på utviklingen i andre land og hva som allerede er gjort, er utfordringen klar.

– En portal som MinSide vil få det til å se ut som de forskjellige offentlige IT-systemene kommuniserer med hverandre, men det gjør de ikke. MinSide kommer bare til å hente og sende data frem og tilbake til ett system om gangen, påpeker han.

Selvangivelsen er også imponerende, men systemet skaper bare forbindelse mellom én etat og brukerne.

Weisteen mener det er den største og vanskeligste jobben som derfor venter på Røys. Det er å begynne å koble IT-systemene til de forskjellige etatene sammen for å skape komplette tjenester.

– Å selge en bil er et typisk eksempel som viser behovet for sammenkoblede systemer. I dag må du innom både biltilsynet, Brønnøysund og tolldirektoratet. Dette kunne vært ordnet gjennom én tjeneste som publikum kunne brukt over nettet og som i bakgrunnen bestod av et integrert system mellom flere etater.

Behandling av resepter er et annet eksempel: De skal sendes mellom apotek, sykehus og leger. Akkurat denne sammenkoblingen er under innføring gjennom nasjonalt helsenett.

Weisteen forteller at det trolig er England som har kommet lengst med denne integrasjonen. Island er kanskje det landet som har laget den enkleste og mest avanserte løsningen. Fordi landet er så lite har man samlet veldig mange systemer rundt en felles Oracle-basert løsning som lar systemene kommunisere fritt og dele de samme data.

– Vi har kommet godt i gang med digital forvaltning her i Norge, særlig etter hva Meyer fikk gjort. Men det er de første 80 enkle prosentene som er gjort nå. De neste 20 prosentene er like krevende som de foregående 80 prosentene, sier Weisteen til digi.no.

Han trekker fram flere utfordringer med kultur og måten offentlig sektor er organisert og finansiert.

– Den store utfordringen er å definere nye prosessor og få folk til å jobbe på nye måter. Å kjøpe teknologi kan være enklere.

Han trekker også frem en annen utfordring:

– Offentlig sektor mangler har faste budsjetter og må derfor som regel spre større IT-løft over unødvendig og lite effektive tidsspenn. I England har statsminister Tony Blair sørget for engangsbevilgninger når det skal gjøres større oppgraderinger, forteller Capgemini-sjefen til digi.no.

Et annet råd han har til Røys er å plukke ut enkeltprosjekter. Det var dette Meyer fikk mest ros for.

– Finn frem til og gi penger til de prosjektene som vil gi de størst gevinstene. Man kan ikke gjøre alt på en gang, påpeker han overfor digi.no.

Til toppen