"Tøffe Tom" øker marginene igjen

Til tross for en avgiftssmell på opsjoner 15 millioner kroner, økte Merkantildata både omsetning og marginer i første halvår. Nå står nye oppkjøp for tur.

Oppkjøpsaktiviteten i Merkantildata har vært på et lavnivå de siste månedene, men til gjengjeld har selskapet klart å øke marginene på bunnlinjen ytterligere. Av en omsetning på knapt 3,8 milliarder i første halvår, satt selskapet igjen med drøye 170 millioner, eller 4,5 prosent (se alle nøkkeltallene i egen sak fra torsdag morgen - peker i margen til høyre). Dette til tross for at selskapet måtte ut med 15 millioner kroner i arbeidsgivaravgift til ansatte. Årsaken til den høye arbeidsgiveravgiften var at kursen på Merkantildata-aksjen ved avslutningen av første halvår var på et rekordhøyt nivå. Etter den siste tids uroligheter i norsk økonomi har kursen falt betraktelig, men arbeidsgiveravgiften må fortsatt avsettes i forhold til kursnivå per 30.06.

Best framgang siste halvår har selskapet hatt på distribusjonssiden. Svenske PC-Lan har hatt stor framgang, og totalt har selskapet økt marginene på området fra 3,4 til 3,8 prosent.

- Vi satser på lønnsomhet framfor volum, sa konsernsjef i Merkantildata, Tom Adolfsen, under presentasjonen i Oslo torsdag morgen. Økningen i omsetningen var likevel på 75 prosent i forhold til samme periode ifjor.

Kommunikasjonsvirksomheten har lenge vært et satsningsområde for Merkantildata, og Adolfsen sa under dagens pressekonferanse at selskapet i lengre tid har jobbet for å få en samarbeidsavtale med Telenor Bedrift. Men forhandlingene strandet, og nå har selskapet inngått en avtale med Telenors hovedkonkurrent Telia. Avtalen innebærer at Merkantildata skal tilby Telias produkter og tjenester i Norge gjennom Merkantildata Kommunikasjon. Merkantildata regner med at dette på ett til to års sikt vil innebære en årlig omsetningsøkning på mellom 100 og 200 millioner kroner. I siste halvår hadde Merkantildata Kommunikasjon en omsetning på 394 millioner kroner og en driftsmargin på 8,9 millioner.

På applikasjonssiden styrker Merkantildata satsingen på internasjonale standardløsninger fra SAP, Baan og Concorde, og også på dette området øker marginene til tross for store oppkjøp i Danmark. I GG-Data sluttet flere selgere og dannet et eget selskap, men i Merkantildata-sammenheng ble turbulensen en dråpe i havet. Siste halvår ble avsluttet med en driftsmargin på 8,3 prosent mot 7,7 prosent i samme periode i fjor.

Tom Adolfsen har tidligere uttalt at han vurderer å flytte ut av landet dersom de norske reglene for opsjonsbeskatning ikke blir endret. Under torsdagens presentasjon var dette fortsatt et tema, men det vil trolig ta lang tid før noe slikt vil bli aktuelt.

Til toppen