Tøffere tider for utleie av IT-vikarer

Nedgangstider gjør det vanskeligere å få tilfeldige jobber, viser ferske tall.

Tøffere tider for utleie av IT-vikarer

Nedgangstider gjør det vanskeligere å få tilfeldige jobber, viser ferske tall.

I de gode tidene som har vært har mange IT-ansatte turt å si opp en fast jobb for å prøve nye utfordringer i vikarbyrå. Det er en fin måte å få innpass i en bedrift, for ofte ender engasjementet opp med en fast ansettelse.

ElanIT ansetter over tusen vikarer i året og vikarbyrået Xtra personell rapporterer at de har levert hele 330 000 fakturerte timer innen IT.

    Les også:

Nå viser statistikk fra NHO Service, som organiserer vikarbyråene i Norge, en markant vikarnedgang.

Det er først og fremst bygg og anlegg som rammes med hele 20 prosent nedgang. Men det har også vært en tydelig nedgang innen regnskap, økonomi og IT.

- Vanligvis er det en jevn økning utover hele året. Nå er trenden snudd. Det er en klar indikasjon på at vi er ved starten av en nedgangsperiode, som trolig vil forsterke seg utover høsten og vinteren, sier fagsjef Even Hagelien i NHO Service.

Han mener nedgangen ikke er uventet, men betegner den likevel som dramatisk.

Behovet for vikarer øker imidlertid blant annet i helsebransjen og lager- og transportbransjen, som opplevde en oppgang på henholdsvis 21 og 20 prosent.

I bemanningsbyråenes rekruttering til faste jobber har det vært en nedgang på 22 prosent det siste kvartalet.

Til toppen