Tøft i disk-markedet

Quantum leverte i går meget slette resultater fra sitt fiskale tredje kvartal. Seagate meldte samtidig om nye masseoppsigelser.

Quantum presenterte i går et resultat på 47 millioner dollar i selskapets tredje kvartal. Det utgjør 29 cent aksjen (fullt utvannet), fem cent lavere enn forventet resultat. Med ekstraordinære kostnader relatert til "Quantum's transition to the next generation of high-end products", ble resultatet et tap på 24 cent per aksje. Kostnadene bestod i nedskrivninger av varelageret, justeringer i verdien av bokførte anleggsmidler samt bokførte innkjøpsforpliktelser.

Selskapet forklarte det dårlige resultatet med lavere priser i det øvre sjiktet av markedet for hard-disker, noe som medførte nedskrivninger av varelageret. Quantum sier også at uroen i Asia har medført at den tidligere veksten selskapet har sett i området nå har flatet ut.

Amerikanske analytikere hadde i utganspunktet ventet et resultat på 60 cent per aksje, mot 62 cent i selskapets andre kvartal. I desember varslet imidlertid selskapet at de forventet et resultat på mellom 25 og 35 cent per aksje, før ekstraordinære kostnader.

Quantum er en ledende produsent av harddisker og båndprodukter i mellomsjiktet. På dette andre segmentet konkurrerer selskapet med Tandberg Data. Prisfallet og de spesielt høye kostnadene selskapet nå rapporterer om har sitt opphav i hard-disk delen av driften og bør - slik digi.no forstår markedet - være mindre relevant for vurderingen av Tandberg Data, selv om markedsaktører gjerne ukritisk sammenlikner selskapet.

Ett annet selskap som også blir nevnt i relasjon til Tandberg Data, uten at det nødvendigvis er spesielt relevant, er Seagate. Selskapet meldte i går om nok en runde med oppsigelser, denne gangen 8 600 jobber. Dermed er antall oppsagte kommet opp i 10.000 personer, eller omtrent 10 prosent av den totale arbeidsstokken. Hoveddelen av de som blir oppsagte nå jobber i dag i Asia.

Seagate har varslet at man vil bruke 300 millioner dollar i forrige og nåværende kvartal (fordelt med hhv. 250 og 50 millioner) på å restrukturere selskapet. I tillegg til nedleggelsen av en fabrikk i Irland (som digi.no tidliger har skrevet om), vil selskapets fem forsknings- og utviklingssentre i USA konsolideres til tre.

I følge First Call (se lenke i margen), forventes det et resultat i Seagate på minus 25 cent per aksje når tallene legges frem 20 januar.

Til toppen