TØI: - Begrens bruken av mobil i bil

Bruken av mobiltelefon i bil resulterer bare i et fåtall ulykker i løpet av et år. Likevel mener Transportøkonomisk Institutt (TØI) at slik bruk av mobiltelefon bør begrenses.

Bruken av mobiltelefon i bil resulterer bare i et fåtall ulykker i løpet av et år. Likevel mener Transportøkonomisk Institutt (TØI) at slik bruk av mobiltelefon bør begrenses.

Vel 20 ulykker hvert år skyldes bilføreres bruk av mobiltelefon. Selv om dette er lite i dag, mener TØI at en bør kunne iverksette tiltak som begrenser bruken av mobil og hindrer at antall ulykker øker senere.

Blant tiltakene som foreslås er at en bare bruker mobilen ved lite trafikk, at en ikke ringer uten at nummeret er forhåndsprogrammert, at en bare tar rutinemessige samtaler og at en bare bruker håndfri-sett.

- Utfordringene er å finne virksomme tiltak for å sikre at førerne følger disse anbefalingene, sier politisk rådgiver i Samferdselsdepartementet, Tore Killingland, til Dagsavisen Arbeiderbladet.

TØI-rapporten er bestilt av departementet og av Telenor Mobil. Fridulv Sagberg, som har skrevet rapporten, mener at dagens lave ulykkestall, sannsynligvis vil øke om ingen tiltak settes i verk, blant annet som en følge av økt mobilpenetrasjon.

Mobil i bil:
Menn bruker mobil i bil oftere enn kvinner, 2/3 av mobilbrukerne ringer sjeldnere enn daglig, 20 prosent har håndfri-telefon, men en fjerdedel av disse holder likevel telefonen og halvparten av bilførerne bruker mobiltelefon i bil.
Til toppen