TØI valgte publisering fra CoreTrek

Transportøkonomisk institutt (TØI) har valgt CorePublisering fra CoreTrek for sin internettportal.

Transportøkonomisk institutt (TØI) har valgt CorePublisering fra CoreTrek for sin internettportal.

CoreTrek har tegnet avtale med Transportøkonomisk institutt (TØI) om levering og tilpasning av publiseringsløsningen CorePublisering for å effektivisere og videreutvikle forskningsinstitusjonens internettportal, heter det i en pressemelding. Kontrakten innebærer at TØIs eksisterende portal og publiseringsteknologi byttes ut med CorePublisering og løsningen tilpasses TØIs fremtidsrettede krav. CoreTreks løsning som skal dekke både TØIs internett-, intranett- og ekstranettbehov, ble valgt etter en omfattende vurdering av tilsvarende publiseringsløsninger.

– CorePublisering ble foretrukket fordi vi mener at publiseringsløsningen er mer fremtidsrettet, brukervennlig og fleksibel, med alle de muligheter vi har behov for, sier Tore Lien i TØI. – Det er meget viktig for TØI ved utskifting av vår eksisterende løsning å erstatte den tungvinte, skriptbaserte integrasjonsløsningen med en mer forutsigbar og driftsvennlig integrasjonsarkitektur. CoreTreks arkitektur og verktøy for å knytte nettsidene opp mot bakenforliggende applikasjoner og databaser var viktige faktorer ved valg av leverandør. I tillegg innebærer Coretreks løsning at TØI i større grad enn i dag kan drifte løsningen selv.

CoreTreks publiseringsløsning er basert på åpne standarder og tilrettelagt for alle kjente IT-infrastrukturer (Linux, Unix, FreeBSD, Windows, Mac OS). Hos TØI skal den kjøres på en ren Microsoft Windows-plattform.

– Transportøkonomisk Institutt er kommet ganske langt i å knytte nettsidene til bakenforliggende applikasjoner for å gjøre sidene dynamiske, kommenterer Helge Krossøy i CoreTrek. – I tillegg til å tilrettelegge CorePublisering til TØIs generelle behov for innholdsadministrasjon skal vi blant annet bidra til at sidene kan produseres enda mer dynamisk og fleksibelt.

Til toppen