Tolags DVD-brenning fra NEC

NEC lanserte torsdag en DVD-brenner med støtte for brenning av tolags DVD-plater

NEC lanserte torsdag en DVD-brenner med støtte for brenning av tolags DVD-plater

DVD-brenneren NEC ND-2510A ble lansert i Norge i dag. Brenneren støtter brenning av to lag på såkalte DVD+R9-plater. Disse har en lagringskapasitet på 8,5 GB.

Brenneren støtter en brennehastighet til DVD+/-R på 8x, og en brennehastighet til DVD+/-RW på 4x. Brennehastigheten til DVD+R9 er på 2,4x, mens brenning til CD-plater er 32x og 16x for henholdsvis CD-R og CD-RW.

Dette er langt fra den første DVD-brenneren med støtte for tolags DVD-brenning, men brenneren er med en veiledende pris på 1030 kroner, inkludert mva, relativt rimelig. En del av de andre annonserte brennerne har dog høyere brennehastighet (12x eller 16x) for de noen av de tradisjonelle DVD-formatene.

Til toppen