Toll for agentene

De store nyhetsleverandørene vil nå utarbeide felles grenser for nyhetsagentene. Utfallet kan bli at agentene i framtida må betale for å hente ut redaksjonelt innhold.

De store nyhetsleverandørene vil nå utarbeide felles grenser for nyhetsagentene. Utfallet kan bli at agentene i framtida må betale for å hente ut redaksjonelt innhold.

I etterkant den debatten som ble reist i digi:media rundt bruk av nyhetsagenter, snakker flere av de store nyhetsleverandørene om å innføre klare retningslinjer for denne type tjenester.

- Nyhetsagentene representerer et problem for oss som legger ned millioner av kroner i redaksjonelle medarbeidere og på å kjøpe inn nyheter fra nyhetsbyråer. Når andre tjener penger på gjenbruk av dette stoffet uten å betale oss for det, synes jeg det er helt uakseptabelt, sier Roy Hovdan i P4 til digi:media.

Som ansvarlig for radiokanalens internettsatsing, kan Hovdan nå tenke seg å invitere de andre store nyhetsleverandørene til å utarbeide en enhetlig og konsekvent holdning overfor agentvirksomheten. Han tenker seg et system der agentene enten må betale for tilgang til nyhetene, i henhold til hvor mange lesere de har eller etter antall oppslag de gjør på tjenesten.

- Vi som leverer innhold bør stå sammen og få en juridisk vurdering av dette, eller gå sammen om å få en sak prøvet i retten på dette området, sier Hovdan, som ikke er mild i sin karakterisering av nyhetsagentene.

- Det kaller jeg rein piratvirksomhet. Men de seiler i en opphavsrettslig gråsone med mange skjær i sjøen, sier han.

Også Aftenposten Interaktiv er iferd med å utarbeide retningslinjer for hva de vil tillate av nyhetsagenter i fremtida. De har allerede bedt sin interne jurist om å komme med en juridisk betenkning av saken.

- Dette har vi snakket om en god tid. Vi vil også se på hva vi i fremtiden vil tillate av lenking til våre sider, sier redaktør Terje Avner i Aftenposten Interaktiv.

Avner vil ikke gå ut med noe standpunkt i saken før den interne vurderingen foreligger, men han mener det vil være naturlig om de store avisene i Akersgata, samt de tre store regionsavisene går sammen om en felles politikk.

Vaktsjef Christian Astrup i NRK Interaktiv har imidlertid større forståelse for Riksnett.

- Jeg skjønner problemet til de som lever av annonseinntekter, men i utgangspunktet synes jeg ikke at man kan si noe særlig til det de har gjort, sier han. Sånn jeg ser det har Riksnett med denne tjenesten funnet på noe veldig smart, og det er en god tjeneste for brukerne. De andre mediene tenker her litt for mye på sine annonsører, og ikke på brukerne, mener han.

Astrup har likevel ikke særlig sans for Trond Hovlands argument om at det ikke finnes originaler på Internett.

- Originalene er faktisk mer håndfaste på Internett enn de er i andre medier, som for eksempel fjernsyn, sier han og legger til at NRK har retningslinjer som sier at ingenting er fritt uten at en har innhentet tillatelse til å bruke det først.

- Dette er gode retningslinjer som flere burde følge.

Til toppen