Tollere får avbruddsfri fortolling

For 22 millioner over tre år skal Bull bistå med at tollerne får sin skjerv selv om det tvister seg for TVINN.

Avtalen, som ble inngått allerede den 10. oktober, innebærer leie av en outsourcing-løsning som skal kunne ta over for Toll- og avgiftsdirektoratets produksjonsanlegg i løpet av få timer. Reserveløsningen omfatter de viktige systemene med de megetsigende akronymene TVINN og TVIST. Dersom det tvinner seg for TVIST eller TVINN er det krise for landets eksport- og importnæringer, som er avhengig av døgnet rundt tilgjengelighet.
Bull AS skal speile TADs produksjonsmiljø til avbruddssenteret, som befinner seg et annet sted.


Med på kjøpet får TAD en Bull Escala EPC810 servere samt en lagringsløsning fra EMC2.

Til toppen