Tolv edsvorne leverandører

Forvaltningsnett melder at det er undertegnet avtaler med tolv leverandører innen to nye avtaleområder som har med informasjonssikkerhet å gjøre.

Forvaltningsnett melder at det er undertegnet avtaler med tolv leverandører innen to nye avtaleområder som har med informasjonssikkerhet å gjøre.

De to avtaleområdene er:

  • digital signatur, tiltrodd tredjepartstjenester (TTP) og meldingskryptering
  • elektronisk datautveksling med en eller flere av disse teknologiene: EDI/EDIFACT, elektroniske skjemaverktøy, web og formidlingssentral.

Ifølge avdelingsdirektør Ottar Ostnes i Arbeids- og administrasjonsdepartementet er hensikten med disse nye tilbudene å gjøre elektronisk korrespondanse i og med offentlig sektor like pålitelig og juridisk bindende som papirkorrespondanse. Underdirektør Svein Erik Wilthil i Kommunenes Sentralforbund ser fram til sikker elektronisk behandling av fortrolig og personsensitiv informasjon i kommunene.

Disse tabellene forklarer hvem som leverer hva innenfor Forvaltningsnetts nyeste avtaler. Tilbudene gjelder for hele offentlig sektor:

Leverandør EDI Elektroniske skjema Web-løsning Formidlings-

sentral

Aladdin X X -
EDB ASA X X X X
Etrinell X X X -
GE Information Services (GEIS) - - - X
IBM - - - X
Posten SDS - - - X
Sem & Stenersen Prokom - X - -
Telenor X X X X
Wang Global - X - -
Leverandør TTP-tjenester Digitale signaturer og meldings-

kryptering

Smartkort og smartkortlesere
Bull - - X (kun kortlesere)
Giesecke & Devrient - X X
Norsik - - X
Posten SDS X X X
Strålfors X X X
Telenor X X X
Unikey - - X

Det går fram av disse tabellene at Telenor er den eneste leverandøren som har full pott i alle kategoriene. Selskapet er også den eneste leverandøren som har fått kontrakter på alle de åtte rammeavtalene som er inngått innen Forvaltningsnett til nå.

Følg pekeren nedenfor til Forvaltningsnettets nettsted, for ytterligere informasjon. Merk blant annet at det skal holdes et lanseringsmøte i Oslo 17. juni i år for de nyeste avtalene. Dagsorden legges ut på det samme nettstedet.

Til toppen