Tolv fylker signerer med Microsoft

Tolv av landets fylker har signert en samarbeidsavtale og vil kjøpe et stort antall skolelisenser fra Microsoft.

Tolv av landets fylker har signert en samarbeidsavtale og vil kjøpe et stort antall skolelisenser fra Microsoft.

Fylkeskommunene har framforhandlet en felles rammeavtale med Microsoft om innkjøp av lisenser til skoler. Femten kommuner var opprinnelig med i forhandlingene, og initiativtakerne hadde regnet med at ti ville signere.

Når det totale antallet nå ble tolv, vil dette trolig gi en noe bedre rabatt. For rabatten for alle deltagerne skulle avgjøres av hvor store volumer deltageren meldte at de ville kjøpe inn 12. desember. Det opprinnelige anslaget lå på rundt 30 000 lisenser, basert på 3 000 fra hver fylkeskommune, så antallet kan nå være oppe i 36 000 skolelisenser på operativsystem, kontorstøtte og serverlisenser.

– Gruppen av fylkeskommuner har samlet oppnådd gode vilkår ved å inngå en felles samarbeidsavtale. Avtalen vil også bidra til en mer effektiv utnyttelse av Microsoft programvare som allerede er i bruk i våre skoler, og er godt tilpasset den store økningen i bruk av bærbare PC-er som ventes å komme. Avtalen vil føre til økt IKT-samarbeid fylkeskommunene i mellom. Vi er glade for at resten av skolenorge kan dra nytte av de vilkårene som er fremforhandlet, sier Knut Fredvik, IT-sjef i Vest-Agder Fylkeskommune, i en pressemelding.

Akkurat hva slags avtale det er snakk om er noe uklart.

Fylkeskommunene har tidligere kalt som nå er signert for et «åpent tilbud», nå kalles det en «samarbeidsavtale». Spørsmålet er om den betegnelsen like godt kunne vært «rammeavtale», og om det burde vært utlyst en anbudskonkurranse på forhånd. Loven om offentlige anskaffelser gir nemlig fylkeskommuner få muligheter for å inngå rammeavtaler eller andre innkjøpsavtaler til verdi over 500 000 kroner, uten at det utlyses en konkurranse.

Ansvaret for dette ligger hos kjøperne, ikke Microsoft.

    Les også:

Partene vil ikke gi fra seg selve avtaleteksten, men sier at det ikke er en kjøpsavtale.

Når en fylkeskommune ønsker å foreta et konkret kjøp på bakgrunn av samarbeidsavtalen, må reglene i lov og forskrift om offentlig anskaffelser følges, heter det i pressemeldingen.

Innkjøpssjefen i Vest-Agder fylkeskommune signaliserte overfor digi.no at de ville ha en anbudskonkurranse, men bare om hvem som skulle få levere Microsoft-produktene. Konkurrerende produkter som OpenOffice.org, Novell og Skolelinux vil trolig ikke bli invitert til konkurransen.

Om de andre fylkeskommunene vil gjøre det samme gjenstår å se. De fleste av dem vil passere grensen for innkjøp som må konkurranseutsettes med klar margin. Innkjøp over dette som ikke konkurranseutsettes regnes som ulovlige direkte anskaffelser.

Hvis man nå faktisk gjennomfører en anbudskonkurranse der konkurrenter av Microsoft er med, vil man altså få en konkurranse mellom et på forhånd fastlagt tilbud fra Microsoft, der man har flagget hvor mye man ønsker å kjøpe, og det de andre kan tilby.

Fylkeskommunene som har signert avtalen er Troms, Nord-Trøndelag, Sør-Trøndelag, Hordaland, Rogaland, Aust-Agder, Vest-Agder, Telemark, Vestfold, Østfold, Buskerud og Hedemark.

Disse fylkeskommunene kan trolig glede seg over en rabatt på rundt 20 prosent på Microsoft-produkter til sine skoler.

Til toppen