Tom Adolfsen: - Uaktuelt med nedskrivninger

Tom Adolfsen er ikke bekymret for goodwill-posten i balansen. - Vi har gått gjennom balansen flere ganger, men vi må selvfølgelig foreta en vurdering på et senere tidspunkt, sier han til digitoday.no.

Overfor digitoday.no sier konsernsjef Tom Adolfsen at det ikke er aktuelt med goodwill-nedskrivninger på nåværende tidspunkt. Når vi konfronterer han med det faktum at goodwill-posten i regnskapet utgjør nesten 6,1 milliarder kroner mens markedsverdien er på ganske nøyaktig seks milliarder kroner, svarer Adolfsen følgende:

- Vi gjennomgikk balansen sammen med både revisor og styret etter første halvår, og det er ikke aktuelt å nedskrive verdiene nå, og vi tar heller ikke noen ny gjennomgang nå. Men selvfølgelig er jo dette noe som må vurderes senere.

Analytikere som digitoday.no har vært i kontakt med forventer årlige goodwillavskrivninger mellom 300 til 400 millioner kroner i året.

- Til neste år skal vi avskrive 325 millioner kroner i goodwill, forteller Adolfsen til digitoday.no. - Men det viktigste er cashflow, noe flere og flere måler oss mot. Goodwill er en teknisk justering, og jeg er overhodet ikke bekymret for dette.