Tom Siebel stjeler IBM-sjef

Tom Siebel gir seg som toppsjef og får inn en IBM-leder. Dette har utløst en rokkering internt i IBM.

Tom Siebel gir seg som toppsjef og får inn en IBM-leder. Dette har utløst en rokkering internt i IBM.

Tom Siebel - grunder av markedsleder på CRM-feltet, trekker seg som Bill Gates fra toppleder-jobben i sitt selskap. Til denne jobben har han rekruttert J. Michael Lawrie fra IBM.

Analytikere påpeker at IBM nå er utsatt for slike avhoppinger, for selskapet er har en rekke toppledere som alle er midt i 50-årene. Dette gjelder også IBM-sjef Sam Palmisano. Skal du som general i IBM videre, må du ut.

Lawries avgang utløste en intern omrokkering i IBM. I tillegg har Palmisano hatt en

dobbelt-rolle - han har vært toppsjef og leder for konsulent-delen av IBM, Global Services. Nå blir Douglas T. Elix sjef for Global Services.

John R. Joyce, som hittil har vært finansdirektør, overtar nå jobben til Elix som nestsjef i Global Services. Mark Loughridge, tidligere finansdirektør i Global Financing, blir finansdirektør i hele IBM.

Til toppen