Tomra: – Vi har holdt på med IoT siden midten av 1990-tallet

Tomra: – Vi har holdt på med IoT siden midten av 1990-tallet
Aleksander Mortensen ved en av pantemaskinene som støtter det forbrukerrettede ReAct-programmet. Bilde: Harald Brombach

ASKER (digi.no): Tomra Systems er kjent for selskapets innovative bruk av sensorteknologi i pantemaskinene. Blant annet tok selskapet tidlig på 1990-tallet i bruk sensorteknologi for brus- og ølkasser, som tilsvarer den som i dag gjerne brukes i kollisjonssensorene i blant annet biler.