TomTom går for åpen kildekode

Utvikler åpen løsning som skal gi GPS-en mer nøyaktig trafikkinformasjon.

TomTom går for åpen kildekode
Bilde:

TomTom kunngjorde i dag at selskapet har utviklet en teknologi for dynamisk posisjonshenvisning, som selskapet ønsker å tilby som en åpen standard. Målet er kunne tilby brukerne av GPS-utstyr trafikkinformasjon og omkjøringsruter med større nøyaktighet enn i dag.

Mange navigasjonsenheter støtter i dag RDS-TMC (Radio Data System - Traffic Message Channel), som brukes til å sende trafikkinformasjon til trafikkanter, typisk via FM-båndet. I Norge er en slik tjeneste fortsatt under utprøving.

En svakhet ved RDS-TMC er at den avhenger av posisjonstabeller som konverterer mellom ulike typer kartreferanser. Disse tabellene, som er installert i navigasjonsenheten, gir ofte dårlig nøyaktighet. Dette kan få følger for eksempel dersom en ulykke eller veiarbeid skjer i nærheten av et veikryss eller en avkjøring fra motorveien. Dersom posisjonsdataene er unøyaktige, kan posisjonen bli tolket til å være på vei side av krysset, noe som vil føre til at enheten utarbeider en ubrukelig omkjøringsrute.

I tillegg er det ofte mange mindre veier som ikke dekkes av posisjonstabellene.

TMC-inforamsjonen for London, sammenlignet med det faktiske veinettet. Illustrasjon: TomTom.
TMC-inforamsjonen for London, sammenlignet med det faktiske veinettet. Illustrasjon: TomTom. Bilde: TomTom

TomToms løsning, som kalles OpenLR (Open Location Referencing) bruker ikke posisjonstabeller i det hele tatt. I stedet beskriver standarden en metode og et format for koding, overføring og dekoding av kartreferanser. Dette gjør det mulig å kode en posisjon på et kart og sende den til et system som har et annet kart, kanskje basert på et annet referansesystem, og likevel vise posisjonen korrekt på mottakersiden.

Både kodingen og dekodingen vil dermed kunne skje uten å være avhengig av kartet i den motsatte enden av systemet.

Selve format som benyttes for å overføre posisjonsreferansene, skal være så kompakt at det kan brukes i systemer med båndbreddebegrensninger.

OpenLR skal tilbys royaltyfritt fra TomTom, som også skal gi ut ut metodene for koding og dekoding som åpen kildekode, lisensiert under GPLv2.

TomTom skal selv benytte OpenLR, men oppfordrer samtidig andre aktører til å ta i bruk og videreutvikle løsningen.

Mer informasjon om OpenLR finnes på denne siden.

    Les også: