TONO-TV3: Cash-krangel for full musikk

Ikke mindre enn 26 millioner skiller det som norske TONO krever og det TV3 er villig til å betale i den pågående rettsaken i Oslo Tinghus. Partene er særdeles uenige om hvordan man skal beregne hvor mye musikk TV-kanalen sender.

Ikke mindre enn 26 millioner skiller det som norske TONO krever og det TV3 er villig til å betale i den pågående rettsaken i Oslo Tinghus. Partene er særdeles uenige om hvordan man skal beregne hvor mye musikk TV-kanalen sender.

Egentlig ønsker TV3 kun å forholde seg til den britiske opphavsrettighetsorgansiasjonen Public Right Society (PRS). Men TV-kanalen har allerede betalt inn en sum på fem millioner kroner til den norske søsterorganisasjonen til PRS, TONO, ifølge TV3s informasjonssjef Ellen Christiansen.

I prosesskrivet (stevningen) fra TONO heter det at de krever 41.437.155 millioner kroner av TV3. Det gjelder perioden fra 1. januar 1990 til og med første kvartal 1999.

Administrerende direktør Eivind Schackt i TV3 bestrider både regnestykket, som er utarbeidet på bakgrunn av de tidligere nevnte beregningene fra svenske TV3. Schackt fremførte i retten i dag argumentet at TONO forskjellsbehandler TV3 når de krever i overkant av 41 millioner kroner.

Han mente at TV3 var sammenlignbart med TVNorge, fordi de har noenlunde det samme type utvalg av programmer - for det meste amerikanske og engelske filmer og serier. Av andre program har TV3 sport, og TVNorge nyheter.

- TONO krever 45 millioner kroner fra TV3, og vi har en omsetning på 1,3 milliarder kroner. TVNorge betalte for samme periode minus 1991 16 millioner og har en omsetning på 1,4 milliarder kroner. De har større omsetning og flere seere og gjør opp med 16 millioner kroner. Kravet som er rettet mot TV3 fra TONO er urimelig. Vi vil behandles likt med TVNorge, krevde Schackt.

Han la fram to regnestykker som begge endte på rundt 15 millioner kroner - rent hypotetisk - i tilfelle TV3 skal betale et beløp til TONO som følge av rettssaken.

Aller helst vil TV3 betale til PRS - i håp om at beløpet da blir mindre enn de 41 millionene TONO krever. TV3 har bekreftet i retten at et hovedmotiv i denne saken er å få til en billigst mulig løsning.

PRS har allerede lagt fram et tilbud om avtale overfor TV3 i hele Skandinavia. Problemet er at tilbudet strider mot en nasjonal dom som allerede er avsagt i forbindelse med en rettsak mellom Rupert Murdochs BSkyB og PRS.

I denne saken ble det bestemt at summen skulle bestemmes ut i fra antall seere, ikke ut fra omsetning. PRS har imidlertid ikke fulgt denne presedensen i sitt tilbud og holder fast på at omsetning skal legges til grunn.

Den saken blir nå behandlet i det britiske Copyright Tribunal, et tilsyn med ansvar for opphavsrettigheter på det britiske markedet.

Administrerende direktør Cato Strøm i TONO onsdag var ikke spesielt fornøyd etter Schackts vitnemål og hans regnestykker.

- Regnestykkene hans er feil. Han legger til grunn forutsetninger som vi tilbakeviste i går. Dette er helt feil. TVNorge og TV3 er ikke sammenlignbare. Vitnet Vejby sa det samme som Harald Bjelke sa i sin åpning, så dette er bortkastet tid i en rettssak som ellers er presset på tid, sier Strøm til digi.no.

Vitnet Vejby er TV3s koordinerende advokat på feltet opphavsrett, Bjarke Vejby.

Akkurat hvor stor (eller liten) musikkandelen på norske TV3 faktisk er, vet bare TV3, fordi kanalen ikke har oppgitt dette til TONO. Dermed har TONO basert seg på beregninger gjort i regi av den svenske søsterorganisasjonen STIM av svenske TV3. Og deres beregninger endte på rundt 40 prosent musikkandel i årene 1995-96.

Til toppen