TONO vant litt over TV3

I striden som i vår ble utkjempet i Oslo Byrett, har begge partene både vunnet og tapt litt. TV3 må betale rundt 20 millioner til opphavsrettsorganisasjonen, som opprinnelig krevde 41 millioner pluss renter fra TV-kanalen.

I striden som i vår ble utkjempet i Oslo Byrett, har begge partene både vunnet og tapt litt. TV3 må betale rundt 20 millioner til opphavsrettsorganisasjonen, som opprinnelig krevde 41 millioner pluss renter fra TV-kanalen.

Dommen i saken mellom TV3 og TONO ble forkynt i går, og begge parter kan konstatere at de vant fram med noe, men ikke alt. Men TV3 taper sannsynligvis 20 millioner kroner som TV-kanalen må betale til ophavsrettighetsorganisasjonen TONO.

Det er litt under 20 millioner mindre enn TONO krevde utbetalt, i tillegg til renter i millionklassen. TV3 har allerede betalt inn fem millioner kroner.

I retten ville TV3 legge til grunn den konkurrerende kanalen TVNorges avtale med TONO som beregning for hvor mye TV-kanalen eventuelt skulle betale, ikke en utregning fra TONO.

På dette punktet fikk TV3 medhold.

Men TV3 fikk altså ikke medhold i det viktigste punktet - som var at TV3s rette forhandlingspart ikke var TONO, men den engelske søsterorganisasjonen The Performing Rights Society (PRS).

- Vi har ikke tatt så stilling til om vi er fornøyd eller ikke, men det var godt det kom en avgjørelse. Vi kan konstatere at ingen av partene vant på de ting de viktige tingene. Vi vant fram på noe, blant annet er vi fornøyd med at dommeren konstatere at det ikke er grunnlag for omsetningsberegning. Det er en holdning vi har hatt hele tiden. Dommeren støtter oss der, sier Schackt til digi.no.

Schackt mener at det kan leses av dommen at TONO ikke er rett forhandlingspart for TV3, og det er de fornøyd med.

- Det går fram av dommen at Norwaco er rett part når det gjelder sekundærbruk av musikk, sier Schackt. TV-kanalen har ennå ikke tatt stilling til anke eller om avtalen med TONO nå skal sies opp.

- Vi har ikke tatt stilling verken til anke eller hvordan vi skal gjøre ting videre, jeg understreker bare at det finnes flere alternativer, sier Schackt hemmelighetsfullt. Han regner med en avklaring på ankespørsmålet innen et par uker, og helt sikkert før sommerferien.

Til toppen