Tony Blair: - Look to Scandinavia

Englands statsminister Tony Blair sidestiller USA og deler av Skandinavia i den digitale revolusjonen som nå foregår og mener det engelsk-språklige Storbritannia må kjempe hardt for å komme opp på siden av disse.

Englands statsminister Tony Blair sidestiller USA og deler av Skandinavia i den digitale revolusjonen som nå foregår og mener det engelsk-språklige Storbritannia må kjempe hardt for å komme opp på siden av disse.

Det var i mandagens mediabilag i den seriøse engelske avisen The Guardian at statsminister Tony Blair proklamerte at vi er midt oppe i en ny industriell revolusjon og at fremtiden avhenger av suksess i IT-sektoren.

"Vi kan ikke stanse denne nye industrielle revolusjonen selv om vi prøvde. Vi vil kun ende i baktroppen. Men vi er i en ideell posisjon i å utforme den. Det engelske språket er fellesspråket på Internett", sier han blant annet i en kronikk i avisen og hevder at omsetningen innen all kommersiell online-virksomhet og transaksjoner i Storbritannia neste år kommer til å ligge på over 10 milliarder pund i år 2000. En tredobling fra i år.

Blair møtte Bill Gates like før helgen og fant ut at det ikke var noe vits i å regne i kalenderår lenger. Han innrømmet at han tok feil da han under en Arbeiderparti-konferanse i 1995 ba Storbritannia om å våkne opp når super-info-highwayen inntok samfunnet. Samtidig som det dreide seg om det noe tregere world wide web, skjer endringene raskere enn noen kunne ha forestilt seg innen internettsektoren, mener Blair.

Han bruker som eksempel at alle britiske skoler skal være koplet opp til nettet i år 2002, men legger vekt på at regjeringen alene ikke kan levere suksessfaktorene i en kunnskapsdrevet økonomi.

"Vi kan og vil spille en rolle, men suksessen avhenger til slutt på hvert individs innsats. Hvis du ser på Internett, er de ledende skikkelsene helt vanlige folk som har tatt ekstraordinære riskoer for å skape ny business. Vi trenger alle å lære av deres eksempler. Men det er en tendens her, når vi blir konfrontert med ny teknologi, at vi blir kyniske og viker tilbake. Det er noe merkelig britisk over det", mener han og sier at landet må skjerpe seg:

"Vi, som nasjon, må overvinne vår frykt for ny teknologi hvis vi skal ta igjen USA og deler av Skandinavia, sier statsministeren videre uten å spesifisere hvilke av de tre landene han sikter til.

"Jeg innrømmer gjerne at dette dreier seg også om meg. Jeg er flau over min mangel på kunnskap. Så, denne uken skal jeg ta min første IT-time og håper å lære basisen i tekstbehandling og utforske internettet", skriver Blair i sin kronikk.

Til toppen