Tony Blair vil nett-kommunisere

Den britiske statsministeren Tony Blair vil komme i dialog med det britiske folk. Resepten er enkel: Internett.

Den britiske statsministeren Tony Blair vil komme i dialog med det britiske folk. Resepten er enkel: Internett.

Det var Blairs forgjenger John Major som lanserte nettstedet til Downing Street No 10, men hjemmesidene til statsministeren har gått igjennom mange endringer siden den gang.

For kort tid siden ble hjemmesiden lansert i ny drakt og med nye interaktive elementer som skal oppfordre til kommunikasjon og dialog med det politiske Storbritannia, skriver avisen The Times.

- Alt handler om kommunikasjon og å skape en toveis kontakt mellom regjeringen og folket, sier statsminister Tony Blair på hjemmesiden. Blant de nye elementene på hjemmesiden er at det hver fredag skal sendes en web-basert fjernsynssending fra statsministerboligen. I tillegg vil også Statsministerens spørretime bli overført på hjemmesiden.

Ferske nyheter og bakgrunnen for disse blir presentert i en egen nyhetsseksjon og det er også opprettet en egen seksjon for barn. Her vil det blant annet bli presentert hver uke et essay skrevet av barn om hva de ville gjort hvis de satt i statsministerstolen.

Til toppen