Toppledere i tillitskrise

De siste månedenes tragiske ulykker innen samferdselssektoren har avdekket toppledere i tillitskrise. Det er ikke min mening å hovere i kjølvannet av disse tragediene, heller ikke å fordele skyld. Som lederutvelger må jeg imidlertid få lov til å ha en mening om lederstil og lederadferd.

De siste månedenes tragiske ulykker innen samferdselssektoren har avdekket toppledere i tillitskrise. Det er ikke min mening å hovere i kjølvannet av disse tragediene, heller ikke å fordele skyld. Som lederutvelger må jeg imidlertid få lov til å ha en mening om lederstil og lederadferd.

Punkt 1: Toppledere kan ikke vite alt. Derfor må de også vite at de ikke bør si at sikkerheten er satt i høysetet få timer etter en ulykke - når de ikke vet om dette er tilfelle. Parallelt: Bombastiske uttalelser om sikker e-handel bør IT-ledere vokte seg for.

Punkt 2: Toppledere bør ikke fortsette å si at sikkerheten har vært god nok når det stadig dokumenteres at den sannsynligvis har vært for dårlig. Også her kan det trekkes paralleller til IT-bransjen, og på flere områder enn e-handel.

Punkt 3: Toppledere kan gjerne si noe annet enn det de tror forventes etter en tragisk ulykke. Nesten alt kan være bedre enn forutsigbare, generelle fraser. Har topplederne for dårlige rådgivere når det gjelder dette?

Til slutt: Toppledere - enten de er statsråder eller direktører - har en svært vanskelig oppgave etter slike tragiske hendelser. Vi kan godt tilgi dem personlig for at de ikke strekker til. Det er verre å tilgi systemene som gjør at det reelle ansvaret for sikkerheten kan virke pulverisert.

Forhåpentlig kan også IT-bransjen ta lærdom av tragediene den siste tiden. Vi skal for øvrig være glad for at vi arbeider i en bransje hvor menneskeliv vanligvis ikke er i fare når noe(n) svikter...

Flere av Krogh-Tonnings kommentarer finner du her:


dogi.no - nytt verktøy for bedre lederutvelgelse!
Blir det mindre attraktivt å være toppleder i fremtiden?
Hva skal til for å bytte jobb?

Til toppen